Torut Blog

0

Baba Mansur ve Baba Mansur Ocağı

BABA MANSUR KİMDİR Baba Mansur Tunceli ilinin Ulu Evliyalarından biridir. Ehlibeyt ocakları içinde yer alan Baba Mansur ocağı geniş bir coğrafyada yer edinmiştir. Baba Mansur, Adem Peygamberden başlayan...

Türkiye Çoğrafi Harita 0

Doğuda Türk Batıda Kürt Olmak

Türk, Kürt, Zaza, Arap, Ermeni, Rum, Laz vs. kimliklerden hangisine sahibiz? Son yıllarda bu soru Tunceli olmak üzere Türkiye gündemine sokuldu. Suriye ve Irak etnik ve inanç ayrışması...

0

Torut’ta Bir belgenin hikayesi

Tunceli ili Hozat ilçesi eski ismi Torut yeni ismi Taşıtlı olan köyde geçmiş zamanda beylik yapmış Zaim bey’den kalan bir belgenin gerçek hikayesini anlatacağım. Zaman Dersim 1938  Yıl...

Munzur baba söylenceleri 0

Munzur Baba Söylenceleri

Munzur Baba ile ilgili birçok hikaye sözlü gelenekle günümüze kadar ulaştı. Bu konuda Metin Kahraman, Cemal Taş olmak üzere birçok kişi tarafından değerlendirme yapıldı, yazılar yazıldı. Rehber Koç’un...

beytullah ademin-cemali 0

Beytullah Kelime anlamı ve Manası Nedir?

Adem’in gönlü Beytullah’tır. Beytullah Arapçada “Allah’ın Evi” demektir. Kimi Kabe’nin, kimi Cami, havra, kilise veya kendi ibadet mekanlarının Allah’ın evi olduğuna inanmıştır. Yüce Tanrı; Adem’e kendi cemalinden camal...

0

Seyyit Nesimi

Seyyit Nesimi’nin Yaşamı Yedi ulu ozanları arasında yer alan İmadeddin Nesimi, Azerbaycan Türklerinden ermiş bir Hak aşığıdır.  Allah, Muhammed, Ali yolunda aşk ile yürüyüp Erenler meydanında canını Hz....

0

Yüce Allah: “Adem’e secde edin”

Allah’a ulaşmanın yolu Adem’den geçer. Yüce Tanrı; Bana tabi olmak istiyorsanız benim resullerime tabi olun diye buyurdu. Resuller “bize tabi olmak istiyorsanız bizi sevenlere tabi olun diye buyurdu.”...

0

Cihat-ı Ekber veya Büyük Savaş

Cihat nedir? Cihat, Allah yolunda iyiliği emretmek kötülüğü ise defe etmek demektir. Salih amel işlemek, arınmak, temizlenmek ve kurtuluş ermek demektir. Cihat, başkasının ülkesini din adına almak değildir....

0

Dua için şekil şartı yoktur

Arapçası salat, farçası namaz olan ibadetin Türkçe karşılığı duadır.  Kalıba, zamana ve mekana hapsedilmiş duayı yerine getiren kişiler, kendileri gibi dua etmeyen kişileri suçlamakta ve onları İslam dışı...

0

İslam Nedir?

İslam; teslim olma, boyun eğme, manasına gelen Arapça bir kelimedir. Din olarak ise Allah’a ulaşmak için peygamberler vasıtasıyla insanlara indirilen yol veya kurallar silsilesi olarak tanımlanabilir. Dosdoğru, güzele...

0

Musa İsa Muhammed’in yolu birdir

İslam Allah’ın katındaki dinin adıdır. İslam Adem peygamber ile başladı aşama aşama Davut, Musa, İsa ve Muhammed Mustafa olmak üzere peygamberler tarafından insanlara tebliğ edildi. “Ben güzel ahlakı tamamlamak...

0

Muharrem Orucu – İmam Hüseyin

Muhammed Mustafa ve Ehlibeyt aşıkları Muharrem orucu gibi matem ve aşk ibadetini yüz yıllardın canları pahasına ve gözyaşları içinde tutarlar. Düştü Hüseyin atından Sahra-i Kerbela´ya Selam olsun o...

0

Abdest

Abdestin kelime anlamı. “Abdest” sözcüğü Türkçeye Farsça’dan geçmiştir. Anlamı “suyu tutmak”tır. âb (su) ve dest (tutmak, kavramak) kelimelerinin birleşiminden oluşmuştur Abdest kelimesinin Yunanca “bir nesneyi bir sıvıya batırmak”...

0

Tunceli Horasan ve Anadolu’dur.

Tunceli ve Horasan tarihi konusunda öğrenmemiz ve araştırmamız gereken birçok konu bulunuyor. İyi araştırmadan ve bilgi sahibi olmadan, kanaat seviyesinde birçok bilgi gerçekmiş gibi kitaplara konu oluyor ve...

0

Allah deyip İnsan öldüren zalimlere cevabımdır

Bu yazıyı: Başları kesilen insanlara adıyorum İki cihan serveri Muhammed Mustafa buyurur: ”Ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim.” Güzel ve ahlaklı olan her şeyin içinde Allah bulunur. Sevgi ve...