Dersim yöresi Tunceli ili  Hozat ilçesi Ağveran(Akören)-Hoşan (Uzundal) köyleri arasındaki...