Tunceli Hozat Ağveren-Hoşan Mezar Taşları

Example HTML page

Dersim yöresi Tunceli ili  Hozat ilçesi Ağveran(Akören)-Hoşan (Uzundal) köyleri arasındaki Mezar Taşları

Bu köyler geçmişte Sarı Saltuk ocağı, Kureş Ocağı, lolan aşireti mensupları, Ermeniler ve daha bir çok aşiretin yaşadığı bölgededir. Günümüzde ise az sayıda ev kalmıştır.

Example HTML page
12 More posts in Torut category
Recommended for you
Hozat Taşıtlı Torut Köyü Mezar Taşları

Dersim yöresi Tunceli ili Hozat ilçesi tarihi köylerinden Taşıtlı-Torut köyünde günümüze kalan mezar taşları. Çok...