Baba Mansur ve Baba Mansur Ocağı

Example HTML page

BABA MANSUR KİMDİR

Baba Mansur Tunceli ilinin Ulu Evliyalarından biridir. Ehlibeyt ocakları içinde yer alan Baba Mansur ocağı geniş bir coğrafyada yer edinmiştir.

Baba Mansur, Adem Peygamberden başlayan Muhammed Mustafa ile tamamlanan ve Ehlibeyt ile devam eden İslam yolunun doğru ve iyi örneklerinden birisidir.

Her devirde ulu evliyalar, Adaleti, ahlakı ve imanı yaşayan örnek kişilerdir. Peygamberler birer kurtuluş gemisi olduğu gibi Evliyalar da birer kurtuluş kapısıdır. Hacı Bektaş-ı Veli “Arifler hem arıdır, hem arıtıcı.”, “Nebiler, veliler insanlığa Tanrı’nın hediyesidir.” sözleri ile belirtmiştir.

Baba Mansur aynı zamanda Adem ile başlayan ve Muhammed Ali ile devam eden soyun bir evladıdır. Baba Mansur Hz. Muhammed, Hz. Ali, Hz. Fatma soyu nedeni ile Seyyit’tir. En önemli özelliği ise yolu sürdüren ocak olarak hala varlığını devam ettirmektedir.

Baba Mansur en fazla Türkmenler arasında itibar görmesine rağmen, Horasan toplumları içinde de itibar görmüş, talip kazanmış bir ocak Piri’dir. Ocak evlatları Türkçe, Kürtçe, Zazaca dillerini taliplerin konuştuğu dile göre öğrenmiş ve konuşmuşlardır.

Anadolu topraklarından kalkıp Mekke’ye giden İbrahim Peygamberin soyundan gelen ocaklar Orta Asya içlerine kadar yayılmış, balkanlara kadar giderek tekkelerini kurmuşlardır.

Baba Mansur Tunceli ve çevre illerde sevilen, saygı gösterilen ve inanılan ulu evliyalardan biridir.

Baba Mansur’un Horasan’dan Erzincan’a, oradan da Tunceli’nin Mazgirt ilçesinin Bağın köyü ve Hüsnü Mansur kasabalarına gelip yerleşmiştir.

Mazgirt ilçesine bağlı Muhundu denilen bölgeye gelmiş ve burada dinlenirken uykuya dalmış ve gördüğü rüyada burada bir pınar belirmiş ve Baba Mansur bu suyu içmiştir. Uyandığında gördüğü rüyayı anları ve bizim nasibimiz Hak tarafından burada verildi diye dergahını kurar.

Baba Masur Duvarı Yürütür.

Bir başka ulu evliye Hacı Kureyş Baba Mansur’un ev yaptığını duyar ve ziyaretine gider. Yolda bir yılan önüne çıkar ve yol vermez. Bunu üzerine Hacı Kureyş yılanı eline alır yoluna devam ederken bu kez de bir heybetli Boza ayı karşısına çıkar. Önüne çıkıp kendisine yol vermeyen ayının üzerine çıkarak Baba Mansur’un yanına yaklaşır.

Duvar örmekte olan Baba Mansur Hacı Kureyş’in ayının üstünde yılanla kendisine doğru geldiğini görür ve ördüğü duvara “Yürü” der. Duvar yürüyerek Hacı Kureyş karşılar. Hacı Kureyş bir bakar ki Baba Mansur duvarı yürütmede. Ayıdan iner ve bu keramet karşısında Baba Mansur’a ikrar veriri.

Canlıyı herkes yürütür. Er odur ki cansızı yürüte der. Bu olaydan Kureyş ocağının mürşit kapısı Baba Mansur ocağı olur.

Günümüzde bu duvarın temeli hala Muhundu köyünde bulunan Baba Mansur ocak evinin içinde durmaktadır. Bu ev ziyaret olarak gelen misafirlere açıktır. Ocak evlatları hizmetlerini hala devam etmektedir.

Bunun gibi Baba Mansur ocağı ile ilgili çokça söylenceler vardır. Bu söylencelerin bir kısmı ocak evlatlarının sonraki yıllarda yaşamlarında yaşanmış olması muhtemeldir.

Erenlerin hikmetinden sual olunmaz derler. Bu sırra ermek her kişinin karı değildir. Er kişinin karıdır. Erenlerin hikmeti ve lütfu sevenlerin üzerine olsun.

Baba Mansur ocağı ile ilgili detaylı bilgileri http://www.babamansur.org.tr/ sitesinden takip edebilirsiniz.

Nihat Vural

Cemhaber.com

20.05.2019

Example HTML page
9 More posts in Erenler category
Recommended for you
On iki, On iki post, on iki hizmet ve On iki Ocak

Peygamberlerin On İki Nişanı Her peygamberin on iki ile ilgili bir nişanı vardır. Yakub’un on...