Hozat Taşıtlı Torut Köyü Mezar Taşları

Example HTML page

Dersim yöresi Tunceli ili Hozat ilçesi tarihi köylerinden Taşıtlı-Torut köyünde günümüze kalan mezar taşları. Çok sayıda mezar taşı günümüze ulaşmamıştır. Yakın tarihe kadar kalan mezar taşları bilinçsizlik ve menfaat için kırılmıştır.
Tunceli yöresinde kalan mezar taşlarına sahip çıkmak önemli bir kültür hizmetidir. Özellikle koç ve at sembollü mezar taşları yörenin son kültürünün izlerini taşır.

https://fuarteknoloji.com

Example HTML page
7 More posts in Cemhaber category
Recommended for you
Tunceli Hozat Ağveren-Hoşan Mezar Taşları

Dersim yöresi Tunceli ili  Hozat ilçesi Ağveran(Akören)-Hoşan (Uzundal) köyleri arasındaki Mezar Taşları Bu köyler geçmişte...