Hozat Taşıtlı Torut Köyü Mezar Taşları

Example HTML page

Dersim yöresi Tunceli ili Hozat ilçesi tarihi köylerinden Taşıtlı-Torut köyünde günümüze kalan mezar taşları. Çok sayıda mezar taşı günümüze ulaşmamıştır. Yakın tarihe kadar kalan mezar taşları bilinçsizlik ve menfaat için kırılmıştır.
Tunceli yöresinde kalan mezar taşlarına sahip çıkmak önemli bir kültür hizmetidir. Özellikle koç ve at sembollü mezar taşları yörenin son kültürünün izlerini taşır.

Example HTML page
11 More posts in Torut category
Recommended for you
Dursun Dede namı Tose Dede

Dursun Dede namı Tose Dede'ye Aşk ile Yaşamı : 1925 - 1989 Namı, Tose Dede...