Bismillahirrahmanirrahim ve Tanrı’nın Kullarından isteği

Example HTML page

Bismillahirrahmanirrahim ve Tanrı’nın Kullarından isteği

Nur ve Sır Olan Yaratıcı, Sonsuz Merhamet ve Cömert’dir

Bismillahirrahmanirrahim’in meali “Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla” yapılmıştır. Söz yetersiz kalsa da “Sır ve Sonsuz Nur olan Allah Rahman Rahimdir” meali hakikate daha yakındır.

Muhammed Mustafa ; “Allah tarafından indirilmiş ne kadar kitap varsa, Kur’an’da mevcuttur. Kur’an’da ne varsa ise Fatiha’da mevcuttur. Fatiha’da ne varsa Bismillahirrahmanirrahim’dedir. Bismillahirrahmanirrahim’de ne varsa Ba’ harfindedir. Ba’da ne varsa Ba’nın altındaki noktadadır.” diye belirtmiş, Hz. Ali ise  “Ba” Muhammed Mustafa, “Ben de Ba’nın altındaki O noktayım” demiştir.

Bismillah, Beytullah, Bekke, Beşer, Bektaş, Bismişah, Bekar, Bakire kelimeleri “Ba” ile başlar. Bu sırrı ancak “Be-şer” sözündeki şerri, beden şehrinden atanlar idrak edebilir.

Hacı Bektaş-ı Veli Besmele Şerhi eserinde

“Yüce Tanrı Miraç gecesi Hz. Muhammed’e benim yardımımın seninle olmasını istiyorsan Bismillahirrahmanirrahim dilinde olsun. En yüce adım Bismillah’dır. Bağışımı bildiren adım Rahman’dır. Lütfumu bildiren adım Rahim’dir. Herkim ki Bismillahirrahmanirrahim derse her işte ben onlara kendilerinden daha yakın olurum” buyurur. Bu eserde Neviler ve resuller ile sonsuz merhamet ve lütfuna örnekler verir. “Kafirler taptıklarını lellat diye çağırırlar. Lelat diyen çağrısına cevap bulamaz. Allah diyen eğer çağrısına cevap bulamazsa Allah ile Lellat arasında ne fark kalır.” Diye Yüce Tanrı sonsuzluğunu, zamansız, sebepsiz, ayrımsız, karşılıksız, sorgusuz, ihtiyacsız vs. tüm kullarına “Allah dediği zaman buyur diyeyim, neye ihtiyacın varsa yerine getireyim” diye buyurur.

İki cihan serveri bu konuda şöyle der. “Ey kulluk edenlerin kulluğuna gereksinim duymayan, zengin Tanrı! Ey ibadet edenlerin ibadetinden uzak, arınmış Tanrı! Bizim bilgimizin, ya da kulluğumuzun ne değeri var, senin hazretinde?”

Alem Bismillah ile başlar, Adem Bismillah ile başlar, kitaplar Bismillah ile başlar, her yaratılış Bismillah ile başlar. Her ayet Bismillah ile yeni bir mana bulur.

Hacıbektaş dergahında gülbenkler, duarlar Bismişah ve Allah ismiyle başlar, Allah ismi ile biter. Bismişah; Ba’nın şahı, nurun şahı veya nurun nuru demektir. “Allah, göklerin ve yerin Nur’udur”… “Nur üzerine nurdur o” Nur-34

Dualar “Euzu Billahi mineşşeytanirracim…” diye başlamaz. Dua, Yüce Tanrı’ya yakınlaşmak için yapılır.

Talip yola ikrar verdiği zaman hatalarının kendi nefsinden olduğunu bilir ve günahını eline alır ve erenler meydana getir, hatalarından tövbe eder ve ikrarından sonra işi artık Allah’a Nebi ve velilere uygun salih amel işlemektir.

İyilik ve güzellikten sana her ne ererse Allah’tandır. Kötülük ve çirkinlikten sana ulaşan şeyse kendi nefsindendir…Nisa-79

Rahmet ve Lütfuna karşı Yüce Tanrı kullarından istediği şudur.

 Yüce Tanrı Kulları için iki şey istemiştir. “Bana şirk koşmayın” ve “ Benim huzuruma kul hakkı ile gelmeyin.” Bu iki şey, kulun kurtuluşu içindir. Yüce Tanrı’nın kulları ise yaratılanların tamamıdır. Bu iki isteğin özeti “Ben sizi en güzel şekilde yarattım, size temiz bir emanet verdim, siz de ruh emanetini temiz olarak teslim edin” olarak ifade bulmuştur. Bu iki isteğin Hacı Bektaş yolundaki karşılığı ise İkrar ve rızlıkdır.

Hacı Bektaş-ı Veli Besmele Şerhi eserinden;

Yüce Tanrı, Elçisine şöyle der. 

  • Ya Muhammed Eğer insanlar beni evlerine(gönül) koyarlarsa, ağırlarsa ben de onları ağırlarım. Onlar gösterirlerse (gönüllerini açarsa) ben de aradan perdeyi kaldırırım. Yüzümü gösteririm. Tanrı Elçisi şöyle dedi:
  • Allah’ım sen yemekten, içmekten arınmış ve uzaksın. Kulların seni nasıl ağırlasın?
  • Yüce Tanrı buyurur:
  • Benim sevgili resulüm, söyle insanlara; gönül evlerini alçakgönüllülük, aşıklık süpürgesi ile süpürsünler. Hırsı, nasılı, niçini, ikiyüzlülüğü, hainliği, çekememezliği ve dedikoduyu süpürüp atsınlar. Yaptıkları kötü işlere pişmanlık duysunlar ve pişmanlık suyu ile yıkansınlar. Gizli işlerden vazgeçsinler. Sevgi sofrasını döşesinler. Aşk başlarına vursun…

 

20.02.2023

Cemhaber.com

Nihat Vural

Kaynak : Ehlibeyt ve Şerh-i Besmele : Her Yönü İle Hacı Bektaş-ı Veli ve en yeni eseri Şerh-i Besleme. Hazırlayan Rüştü Şardağ

Example HTML page
34 More posts in İnanç category
Recommended for you
Oruç Nedir? Orucun Manası Nedir? ve Erenlerin orucu

Oruç Kurtuluşa Erenler Tarafından Nasıl Tutulur? Manası Nedir? Oruç kelimesi, sözlükte “bir şeyden uzak durmak, bir...