More posts in category
Recommended for you
İbadet Yeri ve Cemevleri

İbadet Nedir? İbadetin Sözlük anlamı “boyun eğme, alçak gönüllülük, itaat, kulluk, tapma, tapınma” anlamlarına gelmektedir....