Ocaklarda Cuma Cemi (Duası)

Example HTML page

Ehlibeyt ocakları ve Evliya makamlarının en yoğun olduğu ilerin başında Tunceli ili gelmektedir. Bunun nedeni ilk kurulan beylik olan Saltuk Beyliği sınırlarının içinde olması, Horasan üzerinden gelen ve Anadolu’ya uzanan göçlerin izlediği yol olan ipek yolu yakınından geçmesi, güçlü bir kültür ve zengin bir doğaya sahip olmasıdır.

Ocaklarda Cuma Salatı gece yapılır.

Cuma’nın manası nedir?

Cuma; cem- cum’a- câmi- cem’a- cemaat- cemiyet- cima-camia, aynı kökten gelen kelimelerdir.

Cuma Hz. Muhammed’in cemiyetinden olmak, Hz. Muhammed’in meclisinde, yolunda cem olmak, birlik olmak tevhid olmak demektir. Haftanın beşinci günü Hz. Muhammed’in cemaatinden olmak toplanmak demektir.

Cuma Suresi neden indi?

Cuma suresi Resul’ün hayatının son yıllarında indi. Bu ayetten önce Cuma günü öğle vakti dua edilmekteydi. Mekke’nin fethinden sonra Müslümanlar Hz Muhammed’in sohbetlerine, birlikte dua etmeye ve İslam uğruna mücadelede zayıflık gösterdiler. Dünya malının ve sevdasının peşine düşenler çoğaldı. Hz. Muhammed’e biat edenler yani ikrarda kalanlar azaldı. Bunun üzerine Cuma ayet indi. Yüce Tanrı Hz. Muhammed’den ayrılmayın, ona bağlılıkta zayıflık göstermeyin, onu takip edin, onun çağrısına icabet edin diyor. Bu dünya malının peşine düşmekten daha hayırlıdır diyor.

Ey inananlar! Cuma günü, dua için çağrı yapıldığında, Allah’ı anmaya/Allah’ın Zikri’ne koşun! Alış-verişi bırakın! Eğer bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır. CUMA 9

Cuma çağrısını Hz Muhammed ve onun yolundan gelen Ehlibeyt ocakları veya Hz Muhammed’in yol evlatlarınca yapılacağı muhakkaktır. Hikmet verilenler ancak Cuma çağrı yapabilir ve Cuma ibadetini yaptırabilir.

onlara Kitap’ı ve hikmeti öğretir Cuma-2

Ocaklar, Ehlibeyt’e bağlı Muhammed Ali soyundan gelen hikmet sahiplerince kurmuşlar ve günümüze kadar yaşatılmıştır.

Dergahlar veya tekkeler olarak adlandırdığımız ve tarikatların da bağlı olduğu ekol hikmet verilmiş Muhammed Ali soyu ve yol evlatlarınca kurulmuş ve günümüze kadar yaşatılmıştır.

Cuma salatı bireysel olarak yapılabilecek bir ibadet değildir. Bireysel ibadet için bir kural olmadığı halde Cuma salatı için ocak ve tekkelerde belirlenmiş kurallar bulunmaktadır.

Perşembe gününü Cuma gününe bağlayan geceye Cuma gecesi denir.

Cuma akşamı yapılan Cem ibadeti Hz Muhammed ve onun yolundan gelen Ehlibeyt ocakları ve hikmet verilen yol evlatlarınca Perşembeyi Cuma’ya bağlayan gece yapılır.  Perşembe gününü Cuma gününe bağlayan haftanın beşinci gecesine Cuma gecesi denir. Araplarda gün, güneşin batımı ile başlardı. Cuma günü, Perşembe akşamı güneşin batımı ile Perşembe günü gündüz ibadet başlar. Evler temiz tutulur, Çerağ uyandırılır, Lokmalar dağıtılır. İsteyen Perşembe gününü oruç ile geçirir. Bu geceye aynı zamanda Hızır gecesi denir. Bu gece görülen rüyaların özel olduğu kabul edilir.

Arapçası Salat olan Abbasiler devrinden beri farsça namaz olarak adlandırılan ibadetin Türkçe karşılığı Dua’dır. Bireysel dua için bir şekil, mekan ve zaman şartı yoktur. Dua’nın gizli olası, gece olması önceliklidir. Ayrıca Dua’nın kolaylaştırılması diğer bir ilahi emirdir.

De ki: “İster Allah diye yakarın, ister Rahman diye yakarın. Hangisiyle yakarırsanız yakarın, en güzel isimler/Esmâül

Hüsna O’nundur. Duanda sesini yükseltme, kısma da. İkisi ortası bir yol tut.” İsra -110
….Allah sizin için kolaylık ister; O sizin için zorluk istemez. Bakara-185

Toplu dua’da ise her millet ve topluluk için farklı şekillerde yapılmaktadır.

Her ümmet için biz, bir ibadet şekli/bir ibadet yeri belirledik; onlar, onu izlerler. Artık bu iş konusunda seninle çekişmesinler. Sen de Rabbine davet et/dua et. Sen, elbette ki şaşırtmadan yol aldıran bir kılavuzun ardındasın. HAÇ-67

Cuma için dua çağrısını Hz Muhammed tarafından duyurulduğundan günümüze kadar Ehlibeyt ocakları ve talipleri tarafından orijinal hali ile yerine getirilmektedir

Ocaklar, Ehlibeyt’e bağlı Muhammed Ali soyundan gelen hikmet sahiplerince kurmuşlar ve günümüze kadar yaşatılmıştır.

…Allah sizden kiri/lekeyi gidermek istiyor ey Ehlibeyt, sizi tam bir biçimde temizlemek istiyor”. Ahzap-33

Allah’ın istemesi mutlak yerine gelen bir olaydır. O yüzden Ehlibeyt tertemizdir.

“…De ki: “Ben, buna karşılık sizden, yakın akrabamı/Ehlibeytimi sevmeniz dışında bir ücret istemiyorum….” Şura-23

Cuma Cem’i bireysel olarak yapılabilecek bir ibadet değildir. Bireysel ibadet için bir kural olmadığı halde Cuma Cem’i için ocak ve tekkelerde belirlenmiş kurallar bulunmaktadır.

İlim Şehri ne girer gibi Cem ibadetine gidilir.

 Şöyle demiştik: “Girin şu kente; orada, dilediğiniz yerde bol bol yiyin. Kapıdan secde ederek girin ve ‘Affet bizi!’ deyin ki, hatalarınızı bağışlayalım. Biz güzel davranıp, güzellik üretenlere daha fazlasını da veririz.” BAKARA-58

Ben ilim şehriyim. Ali’de kapısıdır. Kim bana gelmek istiyorsa kapıya gelsin. Hz Muhammed

“Şu kent” Hz Muhammed’in ilim şehri olarak adlandırdığı gönül şehirdir.

Ben ilmin şehriyim Ali kapısı. Kim bana gelmek isterse kapıya gelsin Hz Muhammed

Ocaklara giden tüm kişiler kapıdan secde ederek içeriye girerler.

Bu şehir Muhammed Ali şehridir. Kapı Ehlibet’i temsil eder. Bu sebeple kapıya niyaz edilerel Erenler huzuruna girilir.
Hz Muhammed’in Miraçta kırklar ile birlikte yaptığı ibadet ve semah aşkına Cem ibadetini yapar ve aşk ile semah dönerler.

Cuma ibadetine üzerinde kul hakkı bulunan kişiler alınmaz. Bu kişiler üzerlerindeki kul hakkından kurtulmaları halinde Cuma ibadetine alınır. İbadete alınmayan diğer kişiler ise Allah, Muhammed Ali yolunu kabul etmeyen kişilerdir.

Semah Erenlerindir.
Çarka Girenlerindir
Bu Yola Eğriler Girmez
Doğru Gelenlerindir

Cuma Ceminde verilen lokmalar

Ehlibeyt , On iki İmamlar, evliyalar ve Ehlibeyt bendeleri evlerinde ve dergahlarında kırkların ibadetini yaparken lokma getirirler ve bu lokmalar cem ibadetinin sonunda rızalık ile gelenlere dağıtılır.

Ey iman edenler! Resulle gizlice konuşacağınız zaman, bu gizli konuşmanızdan önce bir sadaka verin! Bu, sizin için daha hayırlı ve daha temizdir. Eğer bu imkânı bulamazsanız bilin ki, Allah Gafûr’dur, Rahîm’dir. Mücadele-12

Hak Aşıkların İbadeti Semah’tır.

Bakıp görmediler mi, Allah’ın yarattığı şeylerin gölgeleri bile, sağ ve sollarından boyunları bükük bir halde, Allah için secdelere kapanarak dönüyor. Nahl-48

 

Haşa ki Semahımız oyuncak değildir
İlahi bir aşktır, salıncak değil,
Her kim ki Semahı bir oyuncak sanır
Mümin diye namazı kılınacak değildir …

Hacı Bektaş-ı Veli

 

Bir dertliyem derdim vardır
Ya ben nice dönmeyeyim
Her dem işim ah ü zardır
Ya ben nice dönmeyeyim

Aşk odu yürekde yanar
Beni gören mecnun sanar
Gökyüzünde ay gün döner
Ya ben nice dönmeyeyim

Gel şekki gönülden gider
Müminlerde inkar nider
Meleklerde arş devreder
Ya ben nice dönmeyeyim

Biziz ümmet-i naciler
Din yolunda duacılar
Kabe’de döner hacılar
Ya ben nice dönmeyeyim

Bu sırra münkirler ermez
Dost yolunu körler görmez
Çarh-ı felek döner durmaz
Ya ben nice dönmeyeyim

Yeller eser deniz coşar
Irmaklar dağlardan aşar
Döne döne sular taşar
Ya ben nice dönmeyeyim

Seyyid Nizamoğlu tekdir
Münafığın işi şektir
Evvel ahır dönmek haktır
Ya ben nice dönmeyeyim

Seyyid Nizamoğlu

 

Hz Muhammed, Ehlibeyt ve Kuran ışığına göre hazırlanmıştır.

Example HTML page
33 More posts in İnanç category
Recommended for you
İbadet Yeri ve Cemevleri

İbadet Nedir? İbadetin Sözlük anlamı “boyun eğme, alçak gönüllülük, itaat, kulluk, tapma, tapınma” anlamlarına gelmektedir....