Musa İsa Muhammed’in yolu birdir

Example HTML page

İslam Allah’ın katındaki dinin adıdır. İslam Adem peygamber ile başladı aşama aşama Davut, Musa, İsa ve Muhammed Mustafa olmak üzere peygamberler tarafından insanlara tebliğ edildi. “Ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim” diye buyuran Muhammed Mustafa, peygamberlerin vasıflarının ve yolunun ortak sesi olup İslam’ı cem eden son nebi oldu.

Peygamberler İnsanlığa kurtuluş hediyesidir.

Yüce Tanrı insanları kurtuluşa erdirebilmek için peygamberi ve kitapları yolladı.

“o onlara iyiliği emreder, kötü ve çirkinden onları alıkoyar” Araf-157.

İslam aşama aşama gelişerek indirildi.

İslam; İnsanların gelişmesi sürdükçe aşama aşama indi ve uygulandı. Bir sonraki Kitabın gelmesinin nedeni, önceki kitabın bozulması değil, insanların bozulmasıdır. İlahi kitaplar her gelişte daha güçlü bir ışık ile geldi…” Medeniyet, kültür ve bilim geliştikçe islam insanların içinde olgunluğunu tamamladı.

Eğer onlar Tevrat’ı, İncil’i ve kendilerine indirilmiş olanı gerektiği şekilde uygulasalardı elbette ki hem üstlerinden hem ayaklarının altından rızıklanacaklardı. İçlerinde orta yolu izleyen bir topluluk var. Ama onların çoğunluğunun yapmakta olduğu ne kadar da kötü! Maide-66

İslam Allah’ın katındadır.

Allah’ın katındaki din islamdır. Peygamberler Allah’ın katında olan yüce insanlardır. Yüce Tanrı peygamberleri katından kurtuluş yolunu göstermek için insanların içine yollamıştır. İslam olduğunu iddia eden kişi ancak Yüce Tanrı’nı katına çıkmış olmalıdır. Bu sebeple yeryüzündeki dinin ne kadarı islam ne kadarı gelenek ve saltanatçılar tarafından uydurulmuş olduğunun cevabını bulmak gerekir. En doğru olanı peygamberleri takip etmekten geçer. Peygamberlerin boyasına boyanmaktan geçer.

Doğrusu Allah katında din, İslam’dır. O kitap verilenlerin ayrılığa düşmesi ise sırf kendilerine ilim geldikten sonra aralarındaki ihtirastandır. Her kim de Allah’ın ayetlerini inkar ederse, şüphe yok ki Allah, hesabı çabuk görendir.  Ali İmran-19

 Arş sahibinin katında saygındır. Orada kendisine itaat edilir, emindir. Tekvir 19-21

 Peygamberleri asla ayrılmaz.

Allah’a ve O’nun resullerine iman edip onlardan birini ötekilerden ayırmayanlara gelince, Allah böylelerinin ödüllerini yakında kendilerine verecektir. Allah, Gafûr’dur, Rahîm’dir. Nisa-152

Peygamberler tüm insanların resulleridir.

Peygamberler birbirinden ayrılmaz olduğuna göre biri için geçerli olan hüküm diğer peygamberler içinde geçerlidir. Peygamberler tüm insanlığa rahmet olarak gelmişlerdir.

De ki: “Ey insanlar! Ben sizin tümünüze Allah’ın resulüyüm! Göklerin ve yerin mülkü o Allah’ındır! İlah yoktur O’ndan başka! O diriltir, O öldürür. O halde Allah’a ve resulüne iman edin; Allah’a ve onun sözlerine inanan o ümmî peygambere iman edip uyun ki, doğruya ve güzele ulaşabilesiniz.” Araf -158

Müminler Muhammed’e ve önceki nebilere inanırlar.

Ama onların ilimde derinleşmiş olanları ve müminler, sana indirilene de senden önce indirilene de inanırlar. Duayı yerine getirirler, zekâtı vericidirler, Allah’a ve âhiret gününe inanırlar. İşte bunlara yakında büyük bir ödül vereceğiz. NİSA-162

Kuran önceki kitapları ve peygamberleri kabul eder.

Kuran’da peygamber ve kitaplara iman ve inanç esastır. Peygamberlerin ve kitapların bozulduğunu gösteren bir ayet mevcut değildir. Bozulan kitaplar değil insanlardır. İnsanlar bozuldukça peygamberler gelmiş ve güzel ahlak yolunu tekrar insanlığa armağan etmiştir. Kuran önceki peygamberler ve kitapları kabul ettiği gibi, önceki kitaplarda sonraki peygamber ve kitapları müjdelemiştir.

…O, kendinden öncekinin tasdiki ve Kitap’ın ayrıntılı kılınmasıdır. Kuşku ve çelişme yoktur onda. Âlemlerin Rabbi’ndendir o. Yunus-37

Hem sana vahyedilene hem de senden önce vahyedilene inananlardır onlar. Âhireti gereğince kavrayıp anlayanlar da onlardır. Bakara 4

Musa, İsa, Muhammed ve Nebilere inandık

De ki: “Allah’a, bize indirilene, İbrahim’e, İsmail’e, İshak’a, Yakub’a, torunlarına indirilmiş olana, Mûsa’ya, İsa’ya ve diğer nebilere Rablerinden verilmiş bulunana inandık. Onlardan hiçbirini ötekinden ayırmayız. Biz O’na teslim olanlarız.” ALİ İMRAN 84

Senden önce gönderdiğimiz resullerimize uygulanan yöntem de buydu. Sen bizim yol ve yöntemimizde değişme bulamazsın. İsra-77

Kitaplar ve peygamberlere iman esastır.

Kitaplar ve peygamberlere iman etmeyen ve onlar hakkında zanda bulunan kişi Allah’ın yolundan uzaklaşmış demektir.

Ey iman edenler! Allah’a, onun resulüne, resulüne indirmiş olduğu Kitap’a, daha önce indirmiş olduğu Kitap’a inanın. Kim Allah’ı, O’nun meleklerini, kitaplarını, resullerini ve âhiret gününü inkâr ederse geri dönüşü olmayan bir sapıklığa düşmüş olur.NİSA-136

Biz bir ayeti siler, unutturur veya ertelersek ondan daha iyisini veya onun bir benzerini getiririz… BAKARA 106

Ona Kitap’ı, hikmeti, Tevrat’ı ve İncil’i öğretecek. ALİ İMRAN 48

Günümüzde Müslümanların çoğu yolunu kaybetmiş ve peygamberlerin güzel ahlak yolundan uzaklaşmış durumdadır. Bizler müslümanlara bakım İslam bozuldu diyemeyiz. Zira İslam yüce tanrının katındadır. Bozulan insanlardır ve onların yeryüzündeki dinleridir.

Onlar ki Kur’an’ı parça parça/bölük bölük/falcılık aracı yaptılar. Hicr-91

İçlerinde ümmî olanlar da vardır ki Kitap’ı bilmezler, sadece anlamını bilmeden okuyuşlar/hurafeler/hayal ve kuruntular bilirler. Onlar yalnız sanıya saplanırlar. BAKARA-78

Dinlere ve mezheplere ayrılmayınız.

İnsanları arasındaki ayrılığın nedeni, ihtirastır.  Sadece dinlere, mezheplere değil din haline gelmiş ideolojilere bakarak ta birbirinizi ayırmayınız.

…O kitap verilenlerin ayrılığa düşmesi ise sırf kendilerine ilim geldikten sonra aralarındaki ihtirastandır …Ali İmran-19

Onlardan ki, dinlerini parçalayıp hizipler/fırkalar haline geldiler. Her hizip kendi elindekiyle sevinip övünür Rum-32

Hep birlikte Allah’ın ipine yapışın, fırkalara bölünüp parçalanmayın; Allah’ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Birbirinizin düşmanı idiniz, Allah kalplerinizi uzlaştırıp kaynaştırdı da O’nun nimeti sayesinde kardeşler haline geldiniz. Ateşten bir çukurun kenarında idiniz; sizi oradan kurtardı. Allah size ayetlerini bu şekilde açıklıyor ki, doğruya ve güzele yol bulasınız. ALİ İMRAN 103

Dinlerini parça parça edip fırkalara, hiziplere bölünenler var ya, senin onlarla hiçbir ilişiğin yoktur. Onların işi Allah’a kalmıştır. Allah onlara, yapıp ettiklerini haber verecektir. Enam-159

Bizden başkası cennete giremeyecek diyen zarardadır.

“Yahudi yahut Hıristiyan olandan başkası cennete asla giremeyecek” sözü ile “Müslümandan  veya bizim cemaatten başka kimse cennete giremeyecek” sözü aynıdır ve İslam’a uygun değildir.

Yahudi yahut Hıristiyan olandan başkası cennete asla giremeyecek.” dediler. Bu, onların hurafeleri/anlamını bilmeden okuyuşları/kuruntularıdır. De ki onlara: “Eğer doğru sözlü iseniz hadi getirin susturucu kanıtınızı!” BAKARA 111

Şu bir gerçek ki, iman edenlerden, Yahudilerden, Hıristiyanlardan, Sâbiîlerden Allah’a ve âhiret gününe inanıp barışa ve hayra yönelik iş yapanların, Rableri katında kendilerine has ödülleri olacaktır. Korku yoktur onlar için, tasalanmayacaklardır onlar. BAKARA – 62

Kurtuluşa ancak temizlenenler ulaşır.

 Allah, temizlenenleri sever. Tevbe – 108

…onları arıtıp temizler… Cuma-2

Ancak Allah’ın samimi, temiz kulları kurtuldu. Saffat-74

…Benliği temizleyip arındıran, gerçekten kurtulmuştur. Sems-9

www.cemhaber.com

düzenleme:Nihat Vural

14.11.2017

 

 

Example HTML page
34 More posts in İnanç category
Recommended for you
Oruç Nedir? Orucun Manası Nedir? ve Erenlerin orucu

Oruç Kurtuluşa Erenler Tarafından Nasıl Tutulur? Manası Nedir? Oruç kelimesi, sözlükte “bir şeyden uzak durmak, bir...