Muharrem Orucu – İmam Hüseyin

Example HTML page

Muhammed Mustafa ve Ehlibeyt aşıkları Muharrem orucu gibi matem ve aşk ibadetini yüz yıllardın canları pahasına ve gözyaşları içinde tutarlar.

Düştü Hüseyin atından Sahra-i Kerbela´ya

Selam olsun o Mazlumluk güneşine… Selam olsun zalime boyun eymeyenlere… Selam olsun doğruluk ile hükmedenlere…

İmam Hüseyin nasıl zalime boyun eğmedi ise bizlerde bu oruç ile onu ve aşkını örnek alarak büyük savaş olan nefsimizi yenmek için oruç tutarız.

Muharrem Orucu: 

Muharrem orucu bütün peygamberlerin tuttuğu ve Hz Muhammed’in de yerine getirdiği bir ibadettir. On gün olarak tutulan bu oruç İnsanlık tarihinin en acı olayı Kerbela direnişinden ve şehadetinden sonra halk içinde yaygınlaşmış matem orucu olarak tutulmuştur.

Peygamberlerin tamamı bu orucu matem orucu olarak tutmuştur. Hz. Hüseyin’in büyük kurban olması mana aleminde resullere Yüce Tanrı tarafından bildirilmiştir.

Muharrem orucu bütün peygamberler tutmuştur.

Bütün peygamberlerin tutuğu muharrem orucu tüm Müslümanlara farzdır. Resuller Hz. Hüseyin ve kerbela şehitleri aşkına matem orucu tutmuştur.

Ey iman sahipleri! Oruç sizden öncekiler üzerine yazıldığı gibi sizin üzerinize de yazılmıştır. Bu sayede korunmanız umulmaktadır. Bakara – 183

Muharrem orucu ne zaman tutulur?

Mah-ı Muharrem orucu hak aşıklarının orucudur. Muhammed Ali aşkına canını verenlerin orucudur.

Bu yıl, Ehlibeytin küçük yaşta şehit olan on dört çocuğunun aşkına 16 Temmuz 2023 Pazar /  18 Temmuz 2023 Salı tarihinde Masum-i Pak orucu ile başlayacaktır. Masum-i pak orucu isteğe bağlıdır.

Muharrem orucu 19 Temmuz 2023 Çarşamba günü başlayıp 30 Temmuz 2023 Pazar günü tamamlanacaktır. 28 Temmuz 2023 Cuma günü Hz Hüseyin’in şehadet günü olması nedeni ile anma ibadeti düzenlenir.

Aşure Lokması ne zaman verilir?

31 Temmuz 2023 Pazartesi Matemin 13. Günü peygamberin soyunun devam ettiren imam Zeynel Abidin’in sağ kalması aşkına isteyen kurban keser.

31 Temmuz 2023 Pazartesi matem bitimi Hz. Hüseyin ve kerbela şehitlerinin aşkına Aşure lokması dağıtılır. Aşure çorbası ilk Nuh’un tufandan kurtulmasından sonra kalan yiyecekler ile yapıp şükür olarak Hak aşkına dağıtılan lokmadır.  Nuh’un tufandan kurtulması gibi Şah Hüseyin’in de çok belalı olan dünyada çektiği zulümden kurtularak Allah’ın merhametine kavuşmuştur. Aynı zamanda büyük kurban olarak kendisine verilen görevi layıkıyla yapmış ve davasını tüm insanlığa örnek olarak kabul ettirmiştir.

Dünya; zulmün karanlığından Hz. Hüseyin ve yarenleri sayesinde kurtulmuştur. Hz. Hüseyin çileli yaşantısını tamamlayarak dedesi Muhammed, babası Ali, annesi Fatma ve abisi Hasan ve diğer şehitlere kavuşmuştur.

Dünya sınavını vererek Allah’ın huzuruna varmıştır. O günden bu güne Hüseyin aşıkları onun yası-ı matemini tutmakta zulme saplanan Yezit ve taraftarları ise lanetle anılmaktadır.

Muharrem’in onuncu günü Hz Hüseyin’in aynı zamanda kurtuluş günüdür. On gün olarak başlayan bu oruç uygulaması hala bazı yöre ve dergahlarda onuncu günü tamamlanır Aşure dağıtılır.. Zamanla İki günde diğer imamlar için oruç tutup matemin tamamlanması uygun görülmüştür. Aşure çorbası matemin 13. Günü yapılmakta ve matem tamamlanmaktadır. On gün ve on iki gün arasında bir fark yoktur. İkisi de doğrudur.

Oruç süresince nelere dikkat edilir?

Matem ayı boyunca su içilmez, et yenmez, kan dökülmez, düğün-nişan-sünnet törenleri yapılmaz, karı koca ilişkileri kesilir,çalgı çalınmaz,eğlence düzenlenmez . Oruç tutanlar yatmaya yakın niyet ederek oruca başlarlar. Ayrıca sahura kalkmak yoktur. Güneşin batımı ile oruçlar açılır. Oruç gösterişten uzak sade yemekler ile susuz açılır. Amaç Kerbela’da şehit olan Hz.Hüseyin ve hak aşıklarının bir nebze olsun hallerini hissederek büyük savaş olan nefsi ıslah etmektir. Yoğurt, süt, gibi gıdalar az olmak şartıyla alınır.

Kerbela çölünde şehit olan Hüseyin ve ailesinin halleri örnek kabul edilerek aşırılıktan kaçınılır. Gösterişe giren iftar yemekleri düzenlenmez. Başta fuzuli,yemini olmak üzere Hak aşıklarının deyişleri okunur.

10 Muharremde gerçekleşen diyer mucizeler.

Adem peygamberin bağışlanması
Nuh peygamberin gemisinin tufandan kurtulması,
Yunus peygamberin balığın karnından kurtulması,
İbrahim peygamberin nemrut’un ateşinden kurtulması,
İdiris peygamberin göğe çıkması,
Yakup peygamberin oğlu Yusuf peygamberin atıldığı kuyudan kurtulması,
Eyüp peygamberin dertlerden kurtulup sağlığına kavuşması,
Musa peygamberin firavundan kurtulup kızıl denizi geçmesi
İsa peygamberin göğe çıkması ve son olarak
Hz. Muhammet Mustafa’nın, müşriklerin zulmünden kurtulmak için Mekke’den Medine’ye Hicretinde sağ selim Medine’ye dönmesine şükran olarak oruç tutar, aşure yapar.

Muharrem orucu bütün peygamberler tutmuştur.

Amaç Ehlibeyt’in gemisine binmektir.

Benim Ehlibeyt’im Nuh’un gemisine benzer. Kim bu gemiye binerse kurtulur. Kim binmezse helak olur. Hz Muhammed

Şah Hüseyin gibi nefis yezidi ile savaşın 

İyilik ve güzellikten sana her ne ererse Allah’tandır. Kötülük ve çirkinlikten sana ulaşan şeyse kendi nefsindendir Nisa – 79

Kötülük insanın kendi nefsindendir. Oruç Nefsin islah edilmesidir. Müminin Nefsi ile olan savaşıdır.
Oruç kötülük yapmamaktır. İyilik yapmaktır. Açlık amaç değil araçtır.

Cihat-ı Ekber kişinin nefsi ile savaşıdır. (Hz Muhammed)

Hz Hüseyin Ehl-i Beyt’tendir ve tertemizdir.

…Allaha ve Resulüne itaat edin. Ey Ehl-i Beyt, Allah sizden ancak kiri gidermek ve sizi tertemiz yapmak diler. Azhab-33

Düştü Hüseyin atından Sahra-i Kerbela´ya,
Cibril koş haber ver Sultan-ı Enbiyaya… Fuzuli

Hak için kendini kurban eyleyen
Şah-ı Merdan oğlu İmam Hüseyin
Cümle erenlere ferman eyleyen
Erenler serveri İmam Hüseyin

Hz Hüseyin’i sevmek Kuran’ın tüm emirlerine karşılıktır.

Allah’ın, iman edip hayra ve barışa yönelik iyi işler yapanlara müjdelediği, işte budur. De ki: “Ben, Tebliğ ettiğim dine karşılık sizden, yakın akrabamı/Ehlibeytimi sevmeniz dışında bir ücret istemiyorum.”… Sura-23

Aşk imiş her ne var alemde
İlim bir kil ü kal imiş…    Fuzuli

Muhammed Ali’nin çeşmi çırağı
Erenler bağının bir gülü, bağı
Ciğerler paresi gönül durağı
Gözlerimin nuru İmam Hüseyin

Hüseyin bendendir, ben de Hüseyin’denim; Hüseyin’i seveni Allah sever Hz Muhammed

Batının sultanı, müminler Şahı
Gayip aleminin şems ile mahı
Şah Hüseyin’im deyu ederler ahı
Matem ile zarı İmam Hüseyin

Ceddi Muhammed’dir atası Ali
Anası Fatıma, cihana Veli
Cümle evliyalar ederler belli
Evliyalar sırrı İmam Hüseyin

Hz Hüseyin Hz Muhammed’in oğludur.

Sana ilimden bir nasip geldikten sonra, hak konusunda seninle tartışana de ki: “Gelin; oğullarımızı ve oğullarınızı, kadınlarımızı ve kadınlarınızı, öz benliklerimizi ve öz benliklerinizi çağıralım, mübâhele edelim de Allah’ın lanetini yalancılar üzerine salalım.” Ali İmran-61
(Bu ayette Hz Muhammed yanına Ali,(Öz benliklerimiz) Fatma(Kadınlarımız, Hasan ve Hüseyin’i (Oğullarımız) alarak Hıristiyan din damlarını İsa peygamber hakkında tartışmaya davet etmiştir. )

Hüseyin’e zulmedenler Resule zulmetmiştir.

Allah’ın resulüne eza edenler için korkunç bir azap öngörülmüştür. Tevbe-61

Hz Hüseyin mazlumların adaleti için ölümü seçmiştir.

Allah’ın ayetlerini inkâr edip haksız yere peygamberleri öldürenler ve insanlar içinden adaletle emredenlerin canına kıyanlar var ya, işte onlara korkunç bir azabı muştula. Ali İmran-21

Hz Muhammed’e zulmedenler asla af edilmeyecektir.

İster af dile onlar için, ister dileme. Yetmiş kez af dilesen de onlar için, Allah onları affetmeyecktir. Çünkü onlar Allah’ı da resulünü de inkâr ettiler. Allah, yoldan çıkmış böyle bir topluluğa kılavuzluk etmez. Tevbe- 80

Hz Hüseyin zulme boyun eğmeyen Şehitlerin şahıdır…

… zalimler üstüne, ürettikleri kötülüklere karşılık olarak gökten bir pislik indirdik. Bakara-59
… Allah zalimleri sevmez. Ali İmran-57
… Gerçek olan şu ki, zalimler kurtulamayacaktır Enam-135

Pir Sultan Abdal tut damenin anın
Düşmanına düşman ola hanedanın
Dü çeşmi değilmi Şah-ı Merdanı’ın
Erenler hünkaı İmam Hüseyin

Şah Hüseyin ölümsüzdür.

Allah yolunda öldürülmüş olanları ölüler sanma sakın. Hayır. Onlar diridirler. Rablerinin katında rızıklandırılıyorlar. Ali imran-169

Hz Hüseyin’i katledenleri lanetleyiniz

…”Allah’ın laneti, zalimlerin üzerine olsun!” Araf-44
… .” Herkes duysun ki, Allah’ın laneti zalimler üstünedir. Hud-18

Lanet olsun Yezit’in canına
Kıydı Yezit imamların kanına
Kesti başını götürdü Mervana
İmam Hüseyin’in başıdır deyü

Muharrem ayı’nın 10’cu günü Hz Hüseyin’in Şehitlik günüdür. 

Ya Muhammet o muharremin on sabahı ve akşamı hakkı için ve çift olup duranlara ve dahi on gecelere and olsun ki akıl sahipleri onlara itibar edip son amaçlarını onunla inceleme ve araştırma yaparlar El fecr suresi ayet 1.2)

Oturmuş erenler yasını çekera
imam Hüseyin’in yasıdır deyü
Durmayıp akar da şehitler kanı
imam Hüseyin’in kanıdır deyü

Hüseyin’in derdi Hak aşıklarının derdidir.

Aşk derdiyle hoşem el çek ilacımdan tabib
Kılma derman kim helakim zehri dermanındadır
fuzuli

Ermeni keşiş yedi oğlunun başını keserek Hz Hüseyin için kurban vermiştir.

Hak onarsın ol keşişin işini
Keşiş görmüştü onun düşünü
Yedi bin altın verdi aldı başını
imam Hüseyin’in başıdır deyü

O güzel pirinden olmadı ferman
Ali’nin duası dertlere derman
Yedi oğlunu da etmişti kurban
imam Hüseyin’in başıdır deyü

Hz Muhammed Hüseyin’in yas-ı matemi için tıraş olmamıştır.

İster af dile onlar için, ister dileme. Yetmiş kez af dilesen de onlar için, Allah onları affetmeyecktir. Çünkü onlar Allah’ı da resulünü de inkâr ettiler. Allah, yoldan çıkmış böyle bir topluluğa kılavuzluk etmez. Tevbe- 80 … 

Pir Sultan Abdal’ım ettiler cefa
Umarım Yezidler süresin cefa
Tıraş olmadı Muhammet Mustafa
imam Hüseyin’in yasıdır deyü
(Pir Sultan Abdal)

NİYAZİ MISRİ’DEN KAMİL İNSAN İÇİN HAK SÖZÜ

Derman arardım derdime derdim bana derman imiş
Burhan sorardım aslıma aslım bana burhan imiş

Sağ u solu gözler idim dost yüzünü görsem deyu
Ben taşrada arar idim ol can içinde can imiş

Öyle sanırdım ayriyem, dost gayridir ben gayriyem
Benden görüp işideni bildim ki ol canan imiş

Savm u salat u hac ile sanma biter zahid işin
İnsan-ı Kamil olmağa lazım olan irfan imiş

Kanden gelir yolun senin ya kande varır menzilin
Nerden gelip gittiğini anlamayan hayvan imiş

Mürşid gerektir bildire Hakkı sana hakkel-yakin
Mürşidi olmayanların bildikleri güman imiş

Her Mürşide dil verme kim yolunu sarpa uğratır
Mürşidi kamil olanın gayet yolu asan imiş

Anla hemen bir söz dürür yokuş değil düz dürür
Alem kamu bir yüz dürür gören onu hayran imiş

İşit Niyazi’nin sözün bir nesne örtmez Hak yüzün
Hak’tan ayan bir nesne yok gözsüzlere pünhan imiş

Selam olsun Muhammed Mustafa ve Ehl-i Beyt’ine

Derleme: Nihat Vural
07.10.2014

www.cemhaber.com

Example HTML page
34 More posts in İnanç category
Recommended for you
Oruç Nedir? Orucun Manası Nedir? ve Erenlerin orucu

Oruç Kurtuluşa Erenler Tarafından Nasıl Tutulur? Manası Nedir? Oruç kelimesi, sözlükte “bir şeyden uzak durmak, bir...