İslam Nedir?

Example HTML page

İslam; teslim olma, boyun eğme, manasına gelen Arapça bir kelimedir. Din olarak ise Allah’a ulaşmak için peygamberler vasıtasıyla insanlara indirilen yol veya kurallar silsilesi olarak tanımlanabilir. Dosdoğru, güzele ulaştırıcı, hidayete erdirici yoldur. Bu yolu Erenler “Kıldan ince kılıçtan keskin” olarak tanımlamıştır.

İslam nedir?

Doğrusu Allah katında din, İslam’dır. O kitap verilenlerin ayrılığa düşmesi ise sırf kendilerine ilim geldikten sonra aralarındaki ihtirastandır. Her kim de Allah’ın ayetlerini inkar ederse, şüphe yok ki Allah, hesabı çabuk görendir.  Ali İmran-19

Allah’ın katındaki dine mensup olan, bu dini dosdoğru uygulayan Allah’a ulaştır. Eğer yolcu Allah’a ulaşamadıysa ya dini yanlış, ya da kendisi yanlış uyguluyor demektir. Muhammed Mustafa “Nefsini bilen, Rabbini bilir” sözü ile bu yolculuğun ancak nefisin esaretinden kurtulma ve arınma ile olabileceğinin bildirmiştir. Nefsin ıslah etmeden Allah’a teslim olmak, boyun eğmek mümkün değildir.

İslam ne zaman başladı?

İslam Adem peygamber ile başladı. Muhammed Mustafa ile tamam oldu.

o ümmî peygambere iman edip uyun ki, doğruya ve güzele ulaşabilesiniz.” Araf -158 …Allah’a ve O’nun resullerine iman edip onlardan birini ötekilerden ayırmayanlara gelince,. Nisa-152 …sana indirilene de senden önce indirilene de inanırlar… Nisa-162

De ki: “Allah’a, bize indirilene, İbrahim’e, İsmail’e, İshak’a, Yakub’a, torunlarına indirilmiş olana, Mûsa’ya, İsa’ya ve diğer nebilere Rablerinden verilmiş bulunana inandık. Onlardan hiçbirini ötekinden ayırmayız. Biz O’na teslim olanlarız.” Ali İmran 84

Ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim. Hz. Muhammed

Muhammed Peygamber veda hutbesinde İslam’ı insanlara tebliğ ettiğini ve tamamladığını onlardan şehadet alarak duyurmuştur. “…Bugün sizin için dininizi kemale erdirdim. Size nimetimi tamamladım ve sizin için din olarak İslam’ı seçtim.”  Maide-3

Adem’den başlayarak insanlığın gelişim evresinde her zaman İslam var oldu. Yaşayan insan topluluklarının içinde İslam’a tabi olanlar olduğu gibi bu dini yok sayan veya kendi geleneklerine göre oluşturdukları dine inanan insanlarda her zaman var oldu.

Günümüzde yaşayan insanlar içinde İslam’a tabi olanlar olduğu gibi, İslam’a inanmayan insanlarda mevcut. Bununla birlikte uydurulmuş dinlere İslam diyen insanlar da var, gelenekleri din haline getiren insanlarda var.

Kimler İslam’dır

Allah’ın katı neresidir? Peygamberler Allah’ın katına çıkıp İslam dinini insanlara kurtuluş yolu olarak indirdiler. Muhammed Mustafa Allah’ın katına çıkma sırrını miraç ile açığa vurarak iman edenlere bu yolu ve sırrı beyan etti ve açtı.

Adem peygamberden başlayan İslam’ın indirilmesi son peygamber Muhammed Mustafa ile tamamlandı.

Arş sahibinin katında saygındır. Orada kendisine itaat edilir, emindir. Tekvir 19-21

Peygamberlerin Ruhları Allah’ın katındadır. Allah’ı bulmak için Peygamberi bulmak ve takip etmek gerekir.

İslam Allah’ın ve peygamberlerin insanlara lütfettiği yolun adıdır. Halkın ve yeryüzünün dininin adı değildir. Musa ile Musevi olarak adlandırılmış, İsa ile İsevi olarak adlandırılmış, Muhammed ile Muhammedi olarak adlandırılmış ve daha sonra gelen evliyaların adları ile adlandırılmış dinin adı İslam’dır.

Allah’a ulaşmak için peygamberlere ulaşmak, peygamberlere ulaşmak için velilere ulaşmak, velilere ulaşmak için müminlere ulaşmak izlenecek en doğru adımlardır.

Peygamberlerden sonra ise, İmam Cafer Sadık, Hacı Bektaş-ı Veli, Mevlana, Hacı Bayramı Veli gibi ulu kişilerde İslam olarak adlandırılır. Bu isimler çoğaltmak mümkündür. Kuran’ın “Kurtuluşa Erenler” olarak adlandırdığı bu veli kullar Muhammed Mustafa’dan öğrendikleri İslam’ı dört kapı kırk makam olarak açıkça beyan etmiş ve hayatlarında uygulamışlardır. Yüce Tanrı her millet için bir veli göndermiştir.

Gözünüzü açın! Allah’ın velîleri için hiçbir korku yoktur. Tasaya da düşmezler onlar. Yunus-62

İslam adına kullanılan yanlış tabirler

İslam ülkeleri, İslam alemi, İslamcı, İslami giyim, İslami yaşam, İslamcı şairler, İslami sohbet, İslami partiler ve örgütler gibi kavramlar peygamberlerin ve kitapların kullandığı kavramları değildir. Bu kavramlar peygamberlerden sonraki insanlar tarafından oluşturulmuştur. İslam; dünyanın her bölgesinde yaşanabilecek bir kavramdır. Yani Dünya’nın her hangi bir yerinde Allah’a teslim olmuş, Allah’a boyun eğmiş her milletten ve her kavimden insanlar bulunmaktadır. Dünyada İslam ülkeleri olarak tabir edilecek ülkeleri Müslümanları yoğun yaşadığı ülkeler olarak tanımlamak daha doğrudur. İslam, devletlere değil insanlara indirilmiştir. Devletin İslam olarak adlandırılması o devleti İslam devleti yapmaz. Musa kurduğu devleti İslam devleti olarak isimlendirmedi. Muhammed kurduğu devleti İslam devleti olarak isimlendirmedi.

Şeyhülislam tabiri peygamberlerin yerine ulemayı sokmak demektir. Şeyhülislam olan sadece peygamberlerdir. Yani İslam’ın tek önderi vardır onlarda peygamberlerdir. Şeyhülislam olarak oluşturulan makamlar ve uygulamalar İslam’a uygun değildir. Evliyalar dahi din adına hüküm vermemişlerdir. Evliyalar dahi din adına hüküm veremezken, padişahların seçtiği şeyhülislamlık kurumu ve verdikleri fetvalar nasıl İslam olabilir.? Allah’ın seçmediği Şeyhülislam kurumu, padişahların istek ve arzusuna hizmet etmiş İslam’a aykırı kurumlardır.

www.cemhaber.com

Nihat Vural 25.07.2018

Kaynak : Kuran ve Ehlibeyt

Example HTML page
34 More posts in İnanç category
Recommended for you
Oruç Nedir? Orucun Manası Nedir? ve Erenlerin orucu

Oruç Kurtuluşa Erenler Tarafından Nasıl Tutulur? Manası Nedir? Oruç kelimesi, sözlükte “bir şeyden uzak durmak, bir...