Abdest

Example HTML page

Abdestin kelime anlamı.

“Abdest” sözcüğü Türkçeye Farsça’dan geçmiştir. Anlamı “suyu tutmak”tır. âb (su) ve dest (tutmak, kavramak) kelimelerinin birleşiminden oluşmuştur Abdest kelimesinin Yunanca “bir nesneyi bir sıvıya batırmak” anlamında Abdest Kuran’da’ da gasil veya gusül olarak geçer. Bu sözcük,Arapça’da “bir sıvıyı bir nesne üzerinden akıtmak, koku sürünmek” anlamlarına gelir..

Temizlik kurtuluşa ulaştırır.

…Melekler, canlarını temiz insanlar olarak aldıklarına şöyle derler: “Selam size, yapıp ettiklerinize karşılık olarak girin cennete!” Nahl-32

…Adn cennetleri ki, altlarından ırmaklar akar; sürekli kalacaklar içlerinde. Arınıp temizlenenlerin ödülü işte budur. Taha-76

…Allah’ın içtenliğe erdirilmiş temiz kulları başkadır. Saffat-40 Abdestin Zahiri yani görünen manası bedenin temizlenmesidir. Ancak Allah’ın samimi, temiz kulları kurtuldu. Saffat-74

Abdest’in manası içsel temizliktir.

Batini anlam ise iç temizliği yani gönül temizliğidir. Beden temizliği ile başlayan abdest gönül temizliği yani kalp temizliği ile tamamlanır.

Nefsini kötülüklerden arındıran kurtuluşa ermiş onu kötülüklere gömen ise ziyan etmiştir. Şems suresinin 9-10

Geçmiş yüzyıllarda gelişmişlik ve coğrafi şartlar nedeni ile günümüzdeki gibi yaygın bir beden temizliği yoktu. Günümüzde ise dünya insanları beden temizliği konusunda taktir edilecek bir seviyeye ulaşmışlardır.

İslam’ın manevi yönünden habersiz kişilerin Abdesti beden temizliğinden ibarettir. Hakikati arayan müminlerin abdesti kişinin manevi olarak temizlenmesidir.

Gönül Allah’ın evidir. Gönlümüz temiz olursa gönlümüz Allah’ın Kabe’si olur. Yani gönlümüz Allah’ın mescidi olur. …”Yalnız temiz bir kalple Allah’a varan kurtulur.” Şuara-89 …Benliği temizleyip arındıran, gerçekten kurtulmuştur. Sems-9

Ey iman sahipleri! duaya duracağınız zaman yüzlerinizi ve dirseklere kadar ellerinizi yıkayın; başlarınızı meshedin ve topuklara kadar ayaklarınızı meshedin/yahut yıkayın…. Miada- 6

Elleri yıkamaktan murat : Hakkın olmayana elini uzatma. Ağzı yıkamaktan murat : Dilin ile kötü söz söyleme. Burnu Yıkamaktan murat : Pis kokuları koklama Kulakları yıkamaktan murat : Kötü sözleri duyma. Gözleri yıkamaktan murat : Harama bakma Ayakları yıkamaktan murat : Eğri yola gitme

Cünüp : Eğer helalinizden başkasına belinizi çözdü iseniz bunun için tövbe edip gönlünüzü tamamen temizlemeniz gerekir. Gönlünüzden tamamen zinayı çıkardığınız zaman gerçekte temizlenmiş olursunuz. Su ile sadece bedeninizi temizlersiniz. Dünyada artık bedenini tüm insanlar temizlemektedir. Eşlerin cinsel münasebeti sadece beden temizliği gerektirir. Şeriat makamının cünüplüğü zina etmek; tarikatın cünüplüğü, pirsiz yola çıkmak; marifetin cünüplüğü, nefsini bilmemek; hakikatin cünüplüğü ise kendi ayıbını örtüp, başkasını ayıplamaktır.

Su bulamazsanız : Değerli dostlar teyemmüm yani su bulunmama halinde mana aptesti nasıl alınır. Örnek verelim. Bir kişinin kalbini kırdınız. O kişiye ulaşma imkanınız yok. Ne yapmalısınız. Yani size rızalık verecek kişiyi bulamadınız. Rızalık alamayacağınız için su bulamadınız manasına gelir. Bu hallerde, tövbe edip günahınızı gönülden kabul edin. Ve bir toprak gibi alçak gönüllü ve verici olun. Elinizden geldiği kadar iyilik yapın ve takdiri ulu Tanrıya bırakın. Ola ki ulu Tanrı sizin bu tövbenizi kabul eder.

Ey insanlar yapmış olduğunuz suçlardan bir daha yapmamak kaydıyla tevbe ediniz Tahrim-8

Bir kez gönül yıktın ise bu kıldığın namaz değil

Yetmiş iki millet dahi elin yüzün yumaz değil

Yol o dur ki doğru vara göz o dur ki Hakkı göre

Er o dur ki alçak dura yüceden bakan göz değil. (Yunus Emre)

Şeriati, Tarikat, Marifet, Hakikat abdesti.

Tarikat guslü od ile Marifet guslü bad ile Hakikat guslü turabdır Bilen er oldu ad ile Muhyiddin Abdal Şeriat abdesti su ile, Tarikat abdesti aşk ile, marifet abdesti güzel amel ile, hakikat abdesti ölmeden önce ölmek yani toprak olmak ile olur.

” İnsan gerek ki suya, su gerek ki abdeste, abdest gerek ki salata, salat gerek ki Allah’a yarasın” Hünkar Hacı Bektaşı Veli

Savm ü salat ü hac ile Sanma biter zahid işin

İnsan-ı kamil olmaya Lazım olan irfan imiş

Niyazi Mısri

Bir pınarın başına Bir testiyi koysalar

Kırk yıl orda kalırsa Kendi dolası değil

Ümmi Sinan yol ayan Oluptur belli beyan

Dervişlik yolu heman Tacı hırkası değil.

Ümmi Sinan

 

Erenler, gönül abdesti almış Allah dostlarıdır.

Ehlibeyt ve erenler abdest alıp tertemiz oldukları için onlara daha abdest gerekmez.

Alınmış abdestim aldırırlarsa

Kılınmış namazım kıldırırlarsa

Sizde şah diyeni öldürürlerse

Ben de bu yayladan şaha giderim”.

Pir Sultan Abdal

Abdesimiz katlanmak

Namazımız sabretmek

Biz bir oruç tutarız

Ramazana benzemez

Kul Nesimi

Söyleme ey cahil yalan dinlemem

Bir pak mürşide bağlı destim var

Senin gibi günde beş vakit, üç vakit kirlenmem

Bozulmaz abdestim her zaman benim

Seyyid Nesimi..

Erenler dergahında abdest :

Der Beyan-ı Fütüvvet-i Ġmam Cafer adlı yazmada şöyle bir kayıt vardır: “Şeriatın guslü teni cenabetten arı kılmaktır. Tarikatın guslü; ihtiyarını (seçimini) pire tapşırmak, tecrit olmaktır. Ve hakikatın guslü tövbe-i batındır. Dünya altınını koya ve ahiret isteye. Ahiret içün tekke yapa. Hiç bir Müslüman onun elinden, dilinden, belinden incinmeye.” Bu sözlere katılan Fakir, bunlara şu yargıyı da eklemektedir: “Hiç bir Müslüman değil, hiç bir insan; hangi din ve ulustan olursa olsun hiçbir kimse; onun elinden, dilinden, belinden incinmeye… İşte gerçek gusül budur” “Şeriat murdarını su yur” diyen Esrarname isimli yazma yapıtta da şunlar söylenmiştir: “Âşıklar yolunda gusül oldur ki gönlünü Hak’tan gayrıdan yuya. Bu suret âleminden gönlünde eser kalmaya. Eğer gönlünde (hayırdan veya şerden- iyiden veya kötüden) bir nesne kalırsa o hakikat cünübüdür. Bu kirlilikle yüz bin yıl, başını secdeden kaldırmazsa Hazret’e (Hakk’a) makbul adam olamaz. Aşk abdesti oldur ki: İki cihan muhabbetinden ve fikrinden el ve yüz yuya; yani gönlünden dünya ve ahiret sevgisini yıkaya. Bu iki âlemden gönlüne nesne gelür ise abdesti bozulur, tekrar abdest çaresi aramalıdır. İki elini Hakk’tan başkasından ayıra. Sağ el batın, sol el zahir gibidir ve sağ ahiret ve sol dünya gibidir. Yani bunların fikrinden el bağlaya. Ve hakiki kıble ki müminin kalbidir. Yüzünü oraya döne. İman ki aşk-ı İlahî‟dir, ona uya. Yani Hakk’a (Hakikat‟a) yüz döndürüp öyle kala. Bu namazın makbul olduğunun alâmeti budur ki Hakk cemali ayan ola. Aşk orucu odur ki Hak’tan gayrıdan oruç tuta. Yani Hakk’tan gayrıdan dil göz kulak ve fikrini kese.

Kaynak : Ehlibeyt ve Evliya yolu

Derleme : Nihat Vural 01.04.2013

www.cemhaber.com

Example HTML page
35 More posts in İnanç category
Recommended for you
Muhammed Ali Yolunda Dört Kapı Kırk Makam

Dört Kapı Kırk Makam Hacı Bektaş-ı Veli Makalat isimli eserinde bu dört kapı kırk makam...