Ehlibeyt ne demektir Ehlibeyt kimdir?

Example HTML page

Ehlibeyt ne demektir?

Ehlibeyt
Ak gül ile Kırmızı gül…

Ehl-i Beyt’in kelime anlamı, “ev halkı” demektir. İslam’da geçen anlamı ise peygamberlerin ev halkı manasındadır. En yaygın bilinen ifadesi ise Hz. Muhammed’in “Ev halkı”dır. Hz.Muhammed’e ikrar verip ikrarlarında duranlar ve bu ikrara Hz. Muahmmed’in razı olduğu kişilerdir. Ehlibeyt doğdukları andan itibaren Allah’a ve resulüne inanıp biat etmiş ve ömürlerini bu uğurda feda etmiş güzel ahlak sahibi kişilerdir.

Ehlibeyt kimdir?

Rasulullah örtüsünü alip kendisi ile birlikte Ali, Fatima, Hasan ve Hüseyin’in üzerine örttü ve “Ey Ehl-i Beyt! Hic kuskusuz Allah sizden her tür pisligi gidermek ve sizi tertemiz yapmak istiyor.” Ahzap,33. ayetini okudu ve “Bunlar benim Ehl-i Beyt’imdir” dedi

Ehlibeyt Allah’ın yolu üzerine temizlenmiş, arınmış ve kurtuluşa ermiş kişilerdir.  Ehlibyt’in birçok vasfı vardır. Allah yolunda canlarını, mallarını, akrabalarını, ömürlerini feda etmişlerdir. Allah yolunda akrabalarını feda etmişlerdir.Ehlibet’e Pençe-i Al-i aba da denir. Bu ifade elin beş parmağı ile sembolize edilir.

“Hz. Muhammed Selmani Farisi’yi kan bağı olmadığı halde, Ehl-i Beytinden kabul etmiştir.

 “Ve kendilerine rızık olarak verdiklerimizden Allah rızası için sarf ederler” Bakara-3

“İnsanlardan öylesi de vardır ki, Allah’ın rızası için kendini feda eder. Allah kullarına karşı çok şefkatlidir.” Bakara-208

“İşte bunlar Rabb’lerinden olan bir hidayet üzeredirler ve kurtuluşa erenlerde bunlardır.” Bakara-5

“İman edip de salih ameller isleyenler yaratilmislarin en hayirlisidir.” Beyyine-7

İmam Ali Hz Muhammed’in yatağına yatar ve onu öldürmek isteyenler yerine  canını feda eder.Hz. Muhammed’in hicret günü Bakara-208 ayeti iner. Yine bunun gibi bir çok ayet Ehlibeyt’in faziletlerini anlatmaktadır.

“Aralarinda perde vardir, Araf’in üzerinde onlari yüzlerinden taniyan adamlar vardir.” A’raf -4

İmam Ali’nin dört dirhemi vardi, birini gece birini gündüz, birini gizli, birini de acik olarak nafaka verdi.

Hz Muahmmed  Necran Hiristiyanlarını kendi tebliğini tanımaya davet eder. Onlar da din adamlarından oluşan bir heyetle Medine’ye gelirler.Mescid-i Nebi’de ibadetlerini istedikleri gibi yaparlar. Konu Hz. İsa’nın doğumudur. İsa’nın Allah’ın oğlu olduğunu savunan fikre karşı Muhammed O doğmamıştır, doğurmamıştır. Ayetini okur ve tepkiyle karşılanır.

 “Sana bu ilim geldikten sonra seninle bu konuda çekişenlere de ki : Geliniz, sizler bizler de dahil olmak üzere, siz kendi çocuklarınızı, biz de kendi çocuklarımızı, siz kendi kadınlarınızı, biz de kendi kadınlarımızı, çağıralım, sonrada dua edelim de Allah’tan yalancılar üzerine lanet edelim” Ali İamran-61 suresini okuyup Nacran alimlerini tartışmaya davet eder.

Hz. Resulullah tartışmaya Ali, Fatıma, Hasan ve Hüseyn’i çağır ve şöyle buyur.. “Allah’laneti yalancılar üzerine olsun mu?” Bunun üzerine Nacran alimleri Ehlibyt’i bir arada görünce tartışma davetine katılmazlar.

 “…Bilmiyorsanız, zikir ehline sorun.”Nahl-43

Hz. Muhammed’in nuru Ehlibeyt’ten devam etti.

 …Soyumuzdan da sana teslim olan müslüman bir ümmet oluştur. Bakara 128 ile Hz. İbrahim dua eder. Hz. Muhammed İbrahim peygamberin soyundan ve nurundan gelir.

Hz. Muhammed erkek evladı ölünce kendisine “senin soyun kesildi, ölünce de dinin de ortadan kalkacak derler. Bunu üzerine Kevser suresi iner “Kuşkun olmasın ki, ebter/soyu kesik, seni kötüleyenin ta kendisidir!” Kevser-3 ile Hz. Muhammed’in soyu kesilmez  Kızı Fatma ve yeğeni Ali’den devam eder.

…Ganimet/kazanç olarak elde ettiğiniz şeylerin beşte biri Allah’a, resule, yakınlara, yetimlere, yoksullara ve yolda kalmışa aittir. Allah herşeye kadirdir. Enfal 41 ile yardım edilecek kişilere peygamber yakınları dahil edilir.

Gadir Hum hutbesinde iki cihan serveri Ali’nin elinden tutarak

Ehlibeyt
Ehlibeyt tasviri

“Kuran ve Ehl-i Beyt’imin ipine sımsıkı sarılın. Kevser Havuzunda her iki emanet birbirinden ayrılmadan bana ulaşacaktır. Ehl-i Beyt’imin hali, Nuh’un gemisi gibidir. Gemiye binenler kurtulur, binmeyenler helak olur.” Hadisini okur. Yine bir başka hadisinde “Ben ilmin şehriyim, Ali´de kapısıdır. Beni isteyen kapıya gelsin” diye buyurur.

Sevgi dinin karşılığı olan bir ibadettir. Peygamber yakınlarını sevmek dinin emiridir.

Allah’ın, iman edip hayra ve barışa yönelik iyi işler yapanlara müjdelediği, işte budur. De ki: “Ben, buna karşılık sizden, yakın akrabamı/Ehlibeytimi sevmeniz dışında bir ücret istemiyorum.” …Sure 23

Müslümanların çoğu Hz. Muhammed’den sonra emanete sahip çıkmadıkları için yüzyıllar boyunca cehaletten kurtulamadılar, zalim yöneticiler başlarından eksik olmadı. Kan ve gözyaşı son bulmadı.

Nehc’ül – Belaga’da İmam Ali emanete sahip çıkılmamasını şöyle anlatır.

“ Rasulün vefatın’dan sonra bir bölük, gerisin geriye topukları üstünde döndüler; sapıklık yolu onları helak etti; şüphelere uydular, zanlara dayandılar; Hz. Rasul’ün yakınlarından başkalarına tabi oldular; sevmeleri uymaları buyrulan sebebi terk ettiler; yapıyı temelinden söküp başka yere götürdüler; kurulduğu yerden başka yere kurdular…”

www.cemhaber.com

09.02.2020

Kuran ve Ehlibeyt ışığında hazırlanmıştır.

Nihat Vural

.

Example HTML page
34 More posts in İnanç category
Recommended for you
Oruç Nedir? Orucun Manası Nedir? ve Erenlerin orucu

Oruç Kurtuluşa Erenler Tarafından Nasıl Tutulur? Manası Nedir? Oruç kelimesi, sözlükte “bir şeyden uzak durmak, bir...