Dua, Salat, Namaz Gizlidir ve Önceliği Gecedir

Example HTML page

Salat ve selam, Allah’a; peygamberler ulusu Hz. Muhammed’in üzerine; sonrada onun arı ve temiz Ehlibeyt’in üstün kavim olan evladına ve ashabına olsun.

Arapçası Salat, Türkçesi Dua, Farsçası Namaz olan ibadetin Yüce Tanrı ile kul arasında gizli olması gerekir. Duayı sorgulamak sadece Yüce Tanrı’ya mahsustur. Riya ve gösteriş namazı kılanlar Yüce Tanrı’nın işine karışarak kişilerin dualarını sorgulamaktadır. Oysa kişiler sadece kul hakkını sorgulayabilir.

Zaman ve mekan üstü İslam inancını kalıplara, mekana ve zamana hapsetmek onun ruhuna ulaşmanızı engeller.  Elbette Yüce Tanrı kuluna bazı sınırlar koyarak onun işini kolaylaştırmıştır. “….Allah sizin için kolaylık ister; O sizin için zorluk istemez.” Bakara-185 ile biz kullarına rahmet ve cömertlik denizlerini lütfeden Yüce Tanrı’nın yolunu zorlaştırmayalım.

Seni Yüce Tanrı’ya yakınlaştıran her türlü düşünce, eylem ibadettir. Dosdoğru ibadetten kasıt, şekil, kalıp ve zaman değildir seni Tanrı’ya yaklaştıran ibadettir. O halde şekline değil ibadetin özüne bak.

Gece ibadet ve dinlenme Gündüz ise çalışma zamanıdır.

O, geceyi size bir örtü, uykuyu istirahat zamanı ve gündüzü de hareket ve çalışma vakti yapandır. Furkan 47

Peygamber ve Veliler Gece Dua eder.

Rabbinize; boyun bükerek, gizlice/ürpererek yakarın. O, haddi aşanları/azmışları sevmez. Araf-55

Hani o, Rabbine gizli bir sesle seslenmişti de, Meryem-3

… gece saatlerinde secdelere kapanmış olarak Allah’ın ayetlerini okurlar. Ali İmran-113

…gecenin bir kısmında da uyanarak sana mahsus fazla bir ibadet olmak üzere teheccüd namazı kıl ki, Rabbin seni Makam-ı Mahmud’a ulaştırsın. İsra 79

Kalk, birazı hariç olmak üzere geceyi; yarısını ibadetle geçir. Yahut bundan biraz eksilt. Müzemmil-3

Şüphesiz gece ibadetinin etkisi daha fazla, sözler ise daha düzgün ve açıktır. Müzemmil-6

… Gecenin üçte ikisinden daha azını, yarısını, üçte birini ayakta geçiriyorsun. Seninle beraber olanlardan bir grup da öyle. Müzemmil-20

Kendisine âyetlerimizden bir kısmını gösterelim diye kulunu (Muhammed’i) bir gece Mescid-i Haram’dan çevresini bereketlendirdiğimiz Mescid-i Aksa’ya götüren Allah’ın şanı yücedir. İsra-1

Geceleri, Rableri huzurunda secde ederek, ayakta durarak geçirirler. Furjan 64

…Sonra, karanlıkların bağrında şöyle yakardı: “Senden başka ilah yok, tespih ederim seni! Kuşkusuz, ben zalimlerden oldum.” Enbiya-87

Böyle bir kimse mi Allah katında makbuldür,) yoksa gece vakitlerinde, secde halinde ve ayakta, ahiretten korkarak ve Rabbinin rahmetini umarak itaat ve kulluk eden mi? De ki: “Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?” Ancak akıl sahipleri öğüt alırlar. Zümre 9

geceleri pek az uyurlardı. Zariyat 17

gecenin bir kısmında ve secdelerin ardından da onu tespih et. Kaf 40
gecenin bir kısmında ve yıldızların batışı sırasında O’nu tespih et. Tur 49
gecenin bir kısmında ona secde et; geceleyin de onu uzun uzadıya tespih et. İsra 26
Şüphesiz, biz onu (Kur’an’ı) Kadir gecesinde indirdik. Kadir 1
Melekler ve Ruh o gecede, Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. Kadir 4

Akşam başlar sabaha kadar devam eder.

Duanın önce olması gereken zaman güneş batımından güneş doğumuna kadar olan süredir. Bununla birlikte elbet kişi kendi durumuna göre istediği zaman duasını yerine getirebilir.

Rabbini, öz benliğinin içinde yalvarıp ürpererek, bağırtılı olmayan bir sesle sabah-akşam zikret. Sakın gafillerden olma! Araf 205

Derken Zekeriya ibadet yerinden halkının karşısına çıktı ve onlara “Sabah akşam Allah’ı tespih edin” diye işaret etti. Meryem-11

O’nu sabah-akşam tespih edin! Azhap 42

O halde, onların söylediklerine sabret ve güneşin doğuşundan ve batışından önce Rabbini hamd ile tespih et. gece vakitlerinde ve gündüzün uçlarında da tespih et ki hoşnut olasın Taha -130

Gündüzün iki tarafında ve gecenin gündüze yakın vakitlerinde dua et. Çünkü iyilikler kötülükleri giderir. Bu, öğüt alanlar için bir öğüttür Hut -114

Güneşin kaymasından/aşağı sarkmasından, gecenin kararmasına kadar duayı yerine getir. Sabah Kur’an’ını da gözet. Çünkü sabah Kur’an’ı tanıklarca izlenmektedir. İsra-78

cemhaber

Kuran ve Ehlibeyt

22.02.2018

Yayına hazırlayan: Nihat Vural

Example HTML page
34 More posts in İnanç category
Recommended for you
Oruç Nedir? Orucun Manası Nedir? ve Erenlerin orucu

Oruç Kurtuluşa Erenler Tarafından Nasıl Tutulur? Manası Nedir? Oruç kelimesi, sözlükte “bir şeyden uzak durmak, bir...