Yüce Allah: “Adem’e secde edin”

Example HTML page

Allah’a ulaşmanın yolu Adem’den geçer.

Yüce Tanrı; Bana tabi olmak istiyorsanız benim resullerime tabi olun diye buyurdu. Resuller “bize tabi olmak istiyorsanız bizi sevenlere tabi olun diye buyurdu.”

Sizin veliniz ancak Allah’dır, O’nun Peygamberidir, secdede dua ederken zekat verenlerdir. Miada-55

Gönüllerimiz Allah’ın evidir.

Bütün nesneler ile Allah arasında perde bulunur. Adem’in gönlü ile Allah arasında perde yoktur. Kim nefis perdesini aradan kaldırır gönül şehrine ulaşırsa, bu sırra vakıf olur. Peygamberler ve evliyalar çilehanelerde nefis perdesini aradan kaldırarak büyük savaşı(Cihat- Ekber)kazanmış ve bu sırlara ulaşmışlardır.

…Şunu da bilin ki, Allah kişi ile kalbinin arasına girer.. Enfal-24

…Nerede olursanız olun o sizinle beraberdir. Hadid-4

…Ve Biz, ona şah damarından daha yakınız. Kaf-16

Peygamberler nurdur Adem nurdur.

Ve biz seni ancak âlemlere bir merhamet/bir sevgi olman dışında bir şey için göndermedik. Enbiya-107

Ve Allah’ın izniyle bir davetçi, ışık saçan bir kandil olarak… Azhap-46

 Secde Allah’adır.

Tek tapılacak ve secde edilecek olan yalnız Allah’tır. Adem’e secde ondaki nuradır. Adem’deki emanetedir.

Şimdi sen, Rabbine hamt ile tespih et ve secde edenlerden ol! Hicr-98

Göklerde ve yerde kim varsa gölgeleriyle birlikte ister istemez ve sabah-akşam Allah’a secde eder. Rad-15

…Güneş, Ay, yıldızlar, dağlar, ağaçlar, hayvanlar ve insanlardan birçoğu hep Allah’a secde ediyor…Hac-18

…ve yalnız O’na secde ederler. Araf-206

Peygamberler Allah’a secde eder.

İşte bunlar, Allah’ın kendilerine nimet lütfettiği peygamberlerdendir: Âdem’in soyundan, Nûh’la birlikte taşıdıklarımızdan, İbrahim ve İsrail’in soyundan, kılavuzluk edip seçtiğimiz kimselerden. Kendilerine Rahman’ın ayetleri okunduğunda, ağlayarak secdelere kapanırlardı. Meryem-58

 Ademe Secde Allah’a Secdedir.

Göklerdeki ve yerdeki canlı şeyler de melekler de yalnız Allah’a secde ederler ve hiç de büyüklük taslamazlar. Nahl-49

Allah Nurunu Adem’e verdi.

 Ademe secdeden murat Yüce Tanrı’nın nurunun gizli bir sır olarak Adem’de tecelli ettiğine inanıp iman etmektir.

Biz emâneti göklere, yere, dağlara teklif ettik de onlar onu yüklenmekten kaçındılar, ondan ürktüler. İnsan ise çok zalim ve çok cahil olduğu halde onu yüklendi. Azhab-72 (İnsan nura uyarsa Allah’a ulaşır. Nefsine uyarsa zalim olur)

“Onu kıvama erdirip içine ruhumdan üflediğimde, önünde secde ederek eğilin!”Sad-72

“Onu, amaçlanan düzgünlüğe ulaştırıp öz ruhumdan içine üflediğim zaman, önünde hemen secdeye kapanın.” Hicr -29

“Hatırla ki Rabbin meleklere:’ Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım’ dedi Bakara-30

 Artık Allah’a, onun resulüne ve size indirdiğimiz nura inanın. Allah, yapmakta olduklarınızı iyiden iyiye haber almaktadır. Tekabun – 8

Yüce Allah : “Adem’e secde edin”

Hani, biz meleklere “Âdem’e secde edin” demiştik de İblis dışında hepsi secde etmişti. İblis, cinlerdendi. Kendi Rabbinin emrine ters düştü…Keyf-50

 Yüce Tanrıya ulaşmanın yolu peygamberlerde geçer. Adem’den geçer. Yüce Tanrı bana tabi olmak istiyorsanız benim resullerime tabi olun emrini bir çok ayette belirtmektedir.

Hani meleklere “Âdem’e secde edin!” demiştik de İblis müstesna hepsi secde etmişti. İblis dayatmıştı. Taha-116

O vakit biz meleklere, “Âdem’e secde edin” demiştik de İblis dışında tümü secde etmişti. İblis yan çizmiş, kibre sapmış ve nankörlerden olmuştu. Bakara-34

Andolsun ki sizi yarattık, sonra sizi biçimlendirdik, sonra da meleklere “Âdem’e secde edin” dedik. Onlar da secde ettiler. Ama İblis etmedi, secde edenlerden olmadı o. Araf-11

Allah buyurdu: “Sana emrettiğimde secde etmeni engelleyen neydi?” İblis dedi: “Ben ondan hayırlıyım. Beni ateşten yarattın, onu çamurdan yarattın.” Araf-12

Meleklerin tümü, toplu halde secde ettiler hicr-30

İblis müstesna. O, secde edenlerle beraber olmaya karşı çıktı. Hicr-31

Allah dedi: “Ey İblis! Sana ne oluyor da secde edenlerle beraber olmuyorsun?” hicr-32

Dedi: “Kuru bir çamurdan, değişken-cıvık bir balçıktan yarattığın bir insana secde etmek için var olmadım.” Hicr-33

Hani, meleklere: “Âdem’e secde edin!” demiştik; onlar da secde etmişlerdi. Ama İblis secde etmemiş, şöyle demişti: “Çamur olarak yarattığın kişiye secde mi ederim?” isra-61

Bunun üzerine meleklerin hepsi toptan secde etmişlerdi. Sad-73

İblis etmemişti. O, kibre sapmış ve inkârcılardan olmuştu. Sad-74

Allah dedi: “Ey İblis, iki elimle yarattığıma secde etmekten seni alıkoyan neydi? Burnu büyüklük mü ettin, yoksa yücelenlerden mi oldun?” sad-75

Adem, Rahman sıfatını taşır

Onlara, “Rahman’a secde edin!” dendiğinde şöyle derler: “Rahman da neymiş? Senin emrettiğin şeye secde eder miyiz hiç?” Ve bu söz onların nefretini artırdı. Furkan-60

 Musa peygambere secde ettiler

Bunun üzerine büyücüler secdelere kapanıp şöyle seslendiler: “Hârun’un ve Mûsa’nın Rabbine inandık!” Taha-70

Bunun üzerine büyücüler, secdelere kapandılar. Şuara-46

Ve büyücüler secdeye kapandılar. Araf- 120

Mûsa’nın ve Hârun’un Rabbi’ne!” Araf- 122

Yusuf peygambere secde etiler.

Bir vakit Yûsuf babasına şöyle demişti: “Babacığım, ben rüyada on bir yıldızla, Güneş’i ve Ay’ı gördüm; onları bana secde ediyorlar gördüm.” Yusuf-4

Ana-babasını tahtın üstüne çıkardı. Hepsi, Yûsuf’un önünde secde eder gibi eğildiler. Yûsuf dedi: “Babacığım, işte bu, benim önceden gördüğüm rüyanın yorumudur…Yusuf-100

www.cemhaber.com

Yayına hazırlayan : Nihat Vural

Kaynak : Kuran-ı Kerim

10.03.2018

Example HTML page
34 More posts in İnanç category
Recommended for you
Oruç Nedir? Orucun Manası Nedir? ve Erenlerin orucu

Oruç Kurtuluşa Erenler Tarafından Nasıl Tutulur? Manası Nedir? Oruç kelimesi, sözlükte “bir şeyden uzak durmak, bir...