Sultan Nevruz ve İmam Ali

Example HTML page

Gönüllere sevgi ve kardeşlik güneşi doğsun. Sultan Nevruz tüm insanlığa hayırlı olsun...

Nev-rûz Farsça bir sözcük olup, yeni-gün anlamına gelir. Doğanın hayat bulması, yaşamın başlangıcı ve İmam Ali’nin doğum günü olarak kutlanmaktadır.
İnsanlık tarihinin ortak kültürlerinden biri olarak yüzyıllar boyunca kutlanmış ve kendini kabul ettirmiştir.

Balkanlar,Anadolu,Irak,Kafkasya,İran,Orta Asya halklarında başta olmak üzere birçok halklar tarafından geleneksel olarak kutlanmaktadır.
Nevruz, Selçuklu, Osmanlı, Akkoyunlu, Safevi devletlerinde resmi bayram olarak kutlanmıştır.
Nevruz, Kürtçe konuşan topluluklar arasında ise siyasal hareketlerin gelişmesinden sonra yaygınlaşmaya başlamıştır.
Nevruz günü şenlikler düzenlenir, eğlenceler yapılır, oyunlar oynanır, şiirler okunur, yiyecekler dağıtılır, dua edilir, kurban kesilir, ibadetler yapılır. Bu uygulamalar farklı coğrafyalar da kendisini farklı tonlarda gösterir.
21 Mart günü:

1-İmam Ali’nin Kabe’de doğmuştur.
2)İmam Ali ve Fatimatü-z Zehra ile 21 Martta evlenmiştir.
3) Hz. Muhammed’in Nübüvveti’nin kendisine tebliğ edildiği gündür.
4) Aynı zamanda: Hz. Muhammed (AS), İmam Ali’yi Gadir Hum da, son veda haccında “Maide Süresi 5 / 67. ayete” göre övmesi ve Ehli Beyt’ini emanet etmesi 21-22 Marta rastlar.

Tanrı dünyayı, gece ile gündüzün eşit olduğu 21-22 Mart, Nevruzda yaratmıştır.

Bunun gibi nevruz günü için çok sayıda bölgelere ve toplumlara göre değişen söylenceler mevcuttur.
Her toplum Nevruz’a kendisinden bir değer katarak onu özümsemiş ve yaşatmıştır..

 

Gelin ey kardeşler seyran edelim
Ali’nin doğduğu eyyam bu demdir
Bu zevkle münkiri hayran edelim
Ali’nin doğduğu eyyam bu demdir

Çerağlar uyansın, kurulsun Cem’ler
Gülbanklar çekilsin, sürülsün demler
Cümbüşe gelsinler cümle Erenler
Ali’nin doğduğu eyyam bu demdir

Hüsnü Babaeyler candan niyazı
Dem sunsun sakiler, kılsınlar bâz’ı
Okunsun nefesler, çalsınlar sazı
Ali’nin doğduğu eyyam bu demdir

Muhammed peygamberin İmam Ali Sevgisi

İmam Ali Kabe’de dünyaya gelince Anne ve Babasından önce Hz. Peygamberi yanına yanaştırdı. Hz Muhammed adını Ali koydu. İmam Ali Hz Muhammed’in son Peygamber olduğunu dile gelerek ilk doğduğunda söyledi ve kabul etti.
Hz Muhammed, İmam Ali’yi kendisi yıkadı. Hz. Muhammed sağ tarafını yıkayınca, çocuk sol tarafına dönerdi. Hz. Muhammed bu hali görünce gözleri yaşardı, ağlamaya başladı.
Fatima ana hayretle ve üzüntüyle sordu:
– Oğlum ağlamana sebep nedir?
Hz. Muhammed buyurdu ki:
– Bu çocuğun doğduğunun ilk günü ben onu yıkıyorum, o da beni ölümümde yıkayacak, ben de böyle döneceğim.

Muhammed Peygamberin sözleri…

Ben ilmin şehriyim, Ali´de kapısıdır. Beni isteyen kapıya gelsin.
Ali´den yigit ve Zülfikar´ dan başka kılıç yoktur
Eti etimdir, ruhu, ruhumdur, kanı kanımdır,
Ali ile ben bir nurdanız.
Sırrımın sahibi Ali bin Ebi Talib’tir.
Harun’un Musa’ya yalınlığı nasılsa benmim de Ali’ye yakınlığım odur. Tek fark vardır benden sonra peygamber gelmeyecektir.
Ali Hak’iledir. Hak Ali’iledir.
Ali’yi anmak ibadettir.
Ali’yi ancak mümin sever ve kendisini ancak münafık buğz eder
Ben kimin efendisi isem, Ali de onun efendisidir. Allah’ım, Ali’ye dost olana dost ol, ona düşman olana da düşman ol.
Ben peygamberlerin Seyyidiyim, Ali de vasilerin Seyyididir.
Ehlibeyt’im Nuh (as)’un gemisi gibidir. Her kim gemiye bindiyse kurtuldu ve her kim muhalefet ettiyse helak oldu
Hikmet, on parçaya bölündü, dokuzu Ali’ye verildi, kalanı da diğer insanlara pay edildi
Ali bütün peygamberler ile sır olarak geldi, benim ile aşikar geldi.
Kıyamet Günü olunca, kul bir adım atmadan dört şeyden sorgulanacaktır. Ömrünü nasıl tükettiğinden, bedenini nerede eksilttiğinden, malını nereden kazanıp nerede harcadığından ve biz Ehl-i Beyt’in sevgisinden
Kim azminden dolayı Nuh’a, ilminden dolayı Adem’e, hilminden dolayı İbrahim’e, zekasından dolayı Musa’ya ve zühdünden dolayı İsa’ya bakmak isterse, Ali bin Ebu Talib’e baksın
Sen dünya ve ahirette benim Velimsin
Ali Kur’an ile, Kur’an da Ali ile beraberdir. Her ikisi de havuz başında benimle kavusuncaya dek birbirlerinden asla ayrilmayacaklar!”

Veda hutbesinde buyurdu:

“Ali’nin eti benim etimdir. Ali’nin canı benim canımdır. Ali’nin kanı benim kanımdır. Her kim ki Ali’yi severse, beni sever, Beni seven de Allahı sever. Her kim ki Ali’ye düşman olur, bana da düşman olur, Bana düşman olan da Allaha da düşman olur. Ali’nin dostluğunu kazanan benim dostluğumu, benim dostluğumu kazanan da Allahın dostluğunu kazanır” Kuran ve Ehlibeyt Kıyamete kadar devam edecektir.

Hayber Fethinde Buyurdu:

Yarın sancağı öyle bir kimseye veririm ki, Allahü Teala onu sever. Ben de, onu çok severim. (Ebubekir, Ömer, Osman Hayber’i alamayınca onlardan görevi alarak sancağı İmam Ali’ye devretmiştir)

Kuran’da İmam Ali

Kuran’da yüzlerce ayetin İmam Ali’nin faziletlerini anlatmak için indiği ilim sahiplerince kabul edilmiştir.

Biliniz ki bütün semavi kitapların sırları Kuran’da’dır ve Kuran’da olan bütün sırlar ise Fatiha suresindedir. Fatiha suresinde olan bütün sırlar ise besmele ‘de ‘dir. Ve besınele’de olan bütün sırlar ise besmeledeki be dedir. Be’de olan bütün sırlar ise be ‘nin altındaki noktadadır. ”

İmam Ali şöyle buyurmuştur. “Ben be ‘nin altındaki noktayım “.

“Ben bu tebliğime karşılık sizden ancak yakınlarıma sevginizden başka bir mükafat ve ücret istemiyorum.”Sura-23

Onlar, Ali bin Ebi Talib’in velayetinden sorguya çekileceklerdir. (Hz. Muhammed,)

“Durdurun onları, onlar sorguya çekileceklerdir” Saffat: 24

İmam Ali’nin cömertliği:
“Ve kendilerine rızık olarak verdiklerimizden Allah rızası için sarf ederler” Bakara-3

Kurtuluşa Erenler Ehlibeyt’tir: 
“İşte bunlar Rabb’lerinden olan bir hidayet üzeredirler ve kurtuluşa erenlerde bunlardır.” Bakara-5

“Bir zamanlar Rabbi İbrahim’i bir takım kelimelerle sınamış, onları tam olarak yerine getirince: Ben seni insanlara imam (önder) yapacağım, demişti… “Bakara-124

Hz. Resulullah’ın şöyle buyurmuştur. “Yüce Allah; Beni Peygamber, Ali’yi ise vasi olarak seçti.”

“İnsanlardan öylesi de vardır ki, Allah’ın rızası için kendini feda eder. Allah kullarına karşı çok şefkatlidir.” Bakara-208

İmam Ali kendi canını ortaya koyarak Hz Muhammed’in yatağına yatmasını üzerine inmiştir..

“Aralarinda perde vardir, Araf’in üzerinde onlari yüzlerinden taniyan adamlar vardir.” A’raf -46

Resulullahin, Hz. Ali’ye buyurmuştur.: Ey Ali, sen ve senden sonraki vasiler Cennet ve Cehennem arasindaki Araf’siniz. Cennete, sizi taniyip, sizin de kendisini tanidigi
kimseden baska kimse gecmeyecek. Cehenneme de sizi inkar eden ve sizin de kendisini inkar ettiginiz kimseden başka gecmeyecektir. ”

“Sen ancak ve ancak bir uyarici-korkutucusun ve her kavmin bir hidayete eristiricisi vardır” Rad 7

İmam Ali bu ayet icin şöyle buyurdu: “Uyarici-korkutucu Resulullah ‘dir, hidayete eristiren de benim.”

“İman edip de salih ameller isleyenler yaratilmislarin en hayirlisidir.” Beyyine-7

Resulullah Hz. Ali’ye hitaben söyle buyurdu: “Onlar sen ve seni sevenlerdir.. Ey Ali. Kiyamet gününde razi olmus ve riza görmüs olarak geleceksiniz, senin düsmanlarin ise gazap ve suc yüklü olarak gelecekler.”

“De ki: Benimle sizin aranizda tanik olarak Allah ve yaninda kitabin ilmi bulunan yeter” Ra’d 43

Resulullah Allah’in bu buyrugunu “De ki, benimle sizin aranizda tanik olarak Allah ve yaninda kitabin ilmi bulunan yeter.” hakkinda sordum, buyurdu ki: Ali bin Ebi Talib’ dir.”

Mallarini gece, gündüz, gizli ve acikta harcayanlar yok mu, onlarin ödülleri Rableri yanindadir, onlara hicbir korku yoktur, onlar mahzun da olmazlar.” Bakara-274

İmam Ali’nin dört dirhemi vardi, birini gece birini gündüz, birini gizli, birini de acik olarak nafaka verdi.

Rasulullah örtüsünü alip kendisi ile birlikte Ali, Fatima, Hasan ve Hüseyin’in üzerine örttü ve
“Ey Ehl-i Beyt! Hic kuskusuz Allah sizden her tür pisligi gidermek ve sizi tertemiz yapmak istiyor.” ayetini okudu. Ahzap,33
“Dinde zorlama yoktur. Gerçekten hak, batıldan iyice ayrılmıştır. Tağut’u inkar edip, Allah’a inanan kimse kopmak bilmeyen sağlam bir ku1pa sarılmıştır. Ve Allah her şeyi duyan,bilendir” Bakara-256
Hz. Peygamber’in İmam Ali’ye şöyle rivayet etmiştir: ‘Sen kopmak bilmeyen sağlam bir kulpsun.”

“Sana bu ilim geldikten sonra seninle bu konuda çekişenlere de ki : Geliniz, sizler bizler de dahil olmak üzere, siz kendi çocuklarınızı, biz de kendi çocuklarımızı, siz kendi kadınlarınızı, biz de kendi kadınlarımızı, çağıralım, sonrada dua edelim de Allah’tan yalancılar uzerine lanet edelim” Ali İamran-61

Hz. Resulullah Hırıstiyan alimler ile tartışmaya Ali, Fatıma, Hasan ve Hüseyn’i çağırmış ve şöyle buyurmuştur. “Allah’ım bunlar benim Ehl-i Beyt’imdir

“…Bilmiyorsanız, zikir ehline sorun.”Nahl-43

İmam Muhammed Bakır buyurmuştur. “‘Şayet bilmiyorsanız, zikir ehiine sorun’ ayetinde işaret edilen zikir ehli, biz ehlibeyt’iz
“Görmez misin Allah nasıl bir misal verdi. Hoş bir söz; kökü sağlam dalları göğe doğru olan bir ağaca benzer ki, Rabb’inin izniyie her zaman yemişini verir. İnsanlar ibret alsın liye Allah onlara misal veriyor.” İbrahim 24-25

Hz. Resulullah şöyle buyurdu: “Ben ağacın köküyüm, Ali bu ağacın gövdesidir.Hasan ve Hüseyin bu ağacın meyvesidir. Ehl-i Beyt ‘in taraftarlan ise bu ağacın yapraklandır ”

Sultan Nevrûz günü cemdir erenler,
Gönüller şad oldu ehl-i imanın,
Cemâl yâri görüp doğru bilenler,
Himeti erince Nevrûz Sultan’ın.
Cümle eşya bugün destur aldılar,
Aşk ile didâra karşı yandılar,
Erenler ceminde bâde sundular,
Himmeti erince Nevrûz Sultan’ın.

Erenler dergâhı rûşen bu günde,
Doldurmuş bâdeyi, sunar elinde,
Susuz olan kanar kendi gönlünde,
Himmeti erince Nevrûz Sultan’ın.
Sultan Nevrûz günü canlar uyanır,
Hal ehli olanlar nura boyanır,
Muhib olan bugün ceme dolanır,
Himmeti erince Nevrûz Sultan’ın.
Pîr himmet eyledi bugün kuluna,
Cümle muhib bugün cemde buluna,
Cümle eşya konar kudret balına,
Himmeti erince Nevrûz Sultan’ın.
Aşık olan canlar bugün gelürler,,
Sultan Nevrûz günü birlik olurlar
Hallâk-ı cihandan ziya olurlar,
Himmeti erince Nevrûz Sultan’ın.
Pîr Sultan’ın eydür, erenler cemde,
Akar çeşmim yaşı her dem bu demde,
Muhabbet ateşi yanar sinemde,
Himmeti erince Nevrûz Sultan’ın.

İmam Ali’den sözler…

İlim tükenmez bir hazine, akıl eskimek bilmez bir elbisedir.
İnsan cahil olduğu şeyin düşmanıdır.
Kalp kör olduktan sonra gözlerin görmesinde hiçbir fayda yoktur.
Kendi ayıbına bakan kimse ve onu ıslaha çalışan kişi, halkın ayıbına bakmaz.
Kendine reva görmediği şeyi başkasına reva gören insan kamil olamaz.
Kim halkın ayıplarını görür, onları kınar, fakat kendisi de o işleri yaparsa, ahmağın ta kendisidir.
Kimin söylediğine değil, ne söylediğine bak.
Marifetlerin en üstünü insanın kendisini tanımasıdır ve en büyük cahillik ise insanın kendini tanımamasıdır.
Mazluma yardımcı ol, zalime düşman kesil.
Nefsine hakim olman en üstün güç, kudrettir. Ona buyruk yürütmen en hayırlı emarettir.
Soyluluk; babaların, anaların mensup oldukları soyla boyla değil, övülecek üstünlükle kazanılır.
Zamanın icaplarına uymayanlar, sürüden ayrılmış koyunlar gibi geri kalırlar.
Gerçek bilgin, bildiklerinin bilmedikleri yanında daha az olduğunu anlayandır.
Gerçek dost, sıkıntı zamanında imdada yetişendir.
İnsanın kurtuluşu doğruluktadır.
Aç kalmak, alçalmaktan hayırlıdır.
Nice zengin vardır ki, yoksuldan da yoksuldur; nice büyük kişi vardır ki, her aşağılık kişiden de aşağıdır, nice yoksul vardır ki, bütün zenginlerden daha zengindir.

Erişti bâd-ı nevrûz gülistane
Gülistan vakti yetti kim uyane
Temamen yeryüzü cünbişe geldi
Behişte benzedi devr-i zamâne

Gülistan goncesin açtı donandı
Divane oldu bülbüller divane
Yine simurga haber verdi hüdhüd
Otağın başına konmuş sahane

Güvercin çifti ile ötegeldi
Dudak dudağa verdi canı cane
Kışın hâmûş olan kuşlar aceb kim
Fırak ü derd ile geldi lisane

Yine bülbül gülistan arzu kıldı
Tutiye şekker ü baykuş virane
Zihi fazl-ı bahar ü revnak-ı gül
Zihi zevk ü safâ nâm ü nişane

Bezendi dağ ü sahrâ nûr-i rahmet
Nihâni nesneler geldi iyâne

Hazaran ravnaka geldi çemenler
Ki serzeniş kılar hûr-i cihâne
Eğer bildinse hoş Kaygusuz Abdal
Yüzün hâk eylegil pir ü cüvâne

Derleme:nihat vural-

www.cemhaber.com

Son Güncelleme : 10.03.2015

Example HTML page
34 More posts in İnanç category
Recommended for you
Oruç Nedir? Orucun Manası Nedir? ve Erenlerin orucu

Oruç Kurtuluşa Erenler Tarafından Nasıl Tutulur? Manası Nedir? Oruç kelimesi, sözlükte “bir şeyden uzak durmak, bir...