İmam Hüseyin Sevgisi

Example HTML page

O, cennet gençlerinin efendisi, seyididir.

Bunlar benim oğullarımdır, kızımın oğullarıdır. Allahım ben onları seviyorum, sen de onları sev ve onları sevenleri de sev
Hüseyin benden, ben Hüseyin’denim, Allahü teâlâ Hüseyin’i seveni sever.
Benim ehl-i Beyt’im nuhun gemisine benzer. Kim bindi kurtuldu. Kim binmedi helak oldu.

Resulallah’ın Ehl-i beyt’i İmam Ali, Fatma-tün-Zehra, İmam Hasan, İmam Hüseyin’dir.

Bu ayet-i kerime ve ilgili hadis-i şerifler, Resulullahın iki mübarek torununu sevmenin şart olduğunu belirtmektedir.Hz. Hüseyin buyurdu ki:Birgün yüksek dedemin huzuruna varmıştım. Übey bin Kâb da orada idi. Bana, “Merhaba, ey Ebu Abdullah, ey göklerin ve yerin süsü” diye hitap ettiler. Übey bin Kâb hazretleri dedi ki:- Ya Resulallah! Gökler ve yer için, senden başka süs var mıdır?Resulullah bunun üzerine buyurdular ki:- Beni insanlara Peygamber olarak gönderen Allahü teâlânın hakkı için, Hüseyin bin Ali, yeryüzünün merkezinin süsüdür. Ondan ziyade süs, göklerin tabakalarıdır.

Peygamberin Duası…

Birgün İmam. Hüseyin, Resulullah efendimizin yanında idi. Annesine gitmek istiyordu. Hava yağmurlu idi. Resulullah efendimiz duâ buyurdu. İmam Hüseyin eve gidinceye kadar, yağmur ara verdi.

Peygamberin Hüseyin aşkına oğlunu kurban vermesi

Bir gün Resulullah, İmam Hüseyin’i sağ dizine, oğlu İbrahim’i sol dizine aldı. Cebrail gelip dedi ki:- Hak teâlâ, bu ikisin birden sevmene razı değildir. İkisinden birini alacaktır. Ya Hüseyin Ya İbrahim. Resulullah buyurdu ki:
– Eğer Hüseyin vefat ederse, benim canım yandığı gibi, Ali’nin ve Fatma’nın da canları yanar. Eğer İbrahim giderse, en çok ben üzülürüm. Benim üzüntümü, onların üzüntüsüne tercih ediyorum.

Üç gün sonra oğulları İbrahim vefat etti. Resulullah, İmam Hüseyin yanına her gelişinde, onu öper ve buyururdu ki:- Selamet ve saadet o kimseye ki, oğlum İbrahim’i ona feda ettim.

İmam Hüseyin’in Dayanağı

“Allah’ım! Her gam ve kederde sığınağım, her sıkıntı ve zorlukta ümidim ve her musibette güvendiğim Sensin. Kalpleri zayıflatan, kurtuluş yollarını kapatan, dostları kaçıran düşmanları sevindiren nice gam ve musibetleri Sana şikayet ettim, başkalarından ümidimi kesip Sana yöneldim. Ve Sen o gam ve üzüntüyü giderdin, onları sen izale ettin, her nimetin sahibi ve her dileğin nihayeti de Sensin.”

İmam Hüseyin’in Zalimlere çağrısı

“Ey insanlar! Soyumu söyleyin, ben kimim? Sonra kendinize gelin, nefsinizi kınayın. Bakın, beni öldürmeniz, hürmetimi gözetmemeniz size caiz midir? Ben, Peygamberinizin kızının oğlu değil miyim? Ben, Peygamberinizin vasisi ve amcası oğlunun oğlu değil miyim? Ben, herkesten önce Allah’a iman eden ve Peygamber’in risaletini tasdik eden kimsenin oğlu değil miyim? Seyyid-uş Şüheda olan Hamza, babamın amcası değil midir? Cafer-i Tayyar amcam değil midir? Peygamber’in benim ve kardeşim hakkındaki: “Bu ikisi cennet gençlerinin efendileridir” sözünü duymamış mısınız?

İmam Hüseyin’in Bedduası

“Allah’ım; bu kavme bir damla yağmur yağdırma ve asrın zalimlerini onlara hakim kıl ve Sakafi gencini onlara musallat et ki dönemin zillet ve ölüm şarabını onlara içirsin. Doğrusu onlar yalan konuşmuş, ahitlerini bozmuşlar. Ve Sen iyice biliyorsun ki biz Sana tevekkül etmişiz ve şüphesiz dönüşümüz Sanadır.”

İmam Hüseyin’in feryadı

“Acaba aranızda feryadımıza yetişip bize yardımda bulunacak bir kimse yok mudur? Acaba Resulullah’ın Ehl-i Beyt’ini savunacak birisi yok mudur?”

“Mü’minlerden öyle kimseler vardır ki, Allah ile yaptıkları ahde sadakat gösterdiler, onlardan kimi adağını gerçekleştirdi, kimi de beklemektedir. Onlar, hiç bir değişme ile (sözlerini) değiştirmediler.”(Ahzab/23)

CİBRİL KURBAN HABER VER , SULTAN-İ ENBİYAYA


Hasan’ım ağu içti, leb-i sükker ah çeker

Hüseyin attan düştü, kime şikar, ah çeker

Nerde kalmış acaba, bak zülfikar ah çeker

Ali’nin on bir oğlu, yerde yatar, ah çeker

Fatma ananın ciğeri, sızlar sızlar, ah çeker

Hüseyin attan düştü, sahra-i kerbela’ya

Cibril kurban haber ver , sultan-i enbiyaya

Yektir Ali, tektir Ali, şahtır Ali
Ali, Ali, cansın Ali, Ali, Ali, yar Ali

Cümle kureyş ensarı, düştü ah-u figana

Ali yezid boyadı, çifte kuzun, al kana

Ey server-i enbiya, sen bunu de süphana

o gün ola göreydim,yezid düşe divana

Sırattan seyredeydim, geçer iken o yana

Hüseyin attan düştü, sahra-i kerbela’ya

Cibril kurban haber ver, Sultan-i Enbiyaya

Yektir Ali, tektir Ali, şahtır Ali
Ali, Ali, cansın Ali, Ali, Ali, yar Ali

Medine dağlarında, susamla sümbül ağlar

Dağlar inim iniler, sular sarhoş, sel ağlar

Cümle kuşlar figanda, bak dertli bülbül ağlar

viranede baykuşlar, Hu çeker, yıl yıl ağlar

Kerbela’ya kulak ver, sahra ağlar, çöl ağlar

lanet olsun yezid’e, Şah-u geda kul ağlar

Ey Mürteza gel yetiş, binekte düldül ağlar

Hasan’ım ağu içmiş, gözyaşları sel ağlar

Kerbela imdat ister, gözetirler, yol ağlar

Hüseyin attan düştü, sahra-i Kerbela’ya

Cibril kurban haber ver, sultan-i enbiyaya

Yektir Ali, tektir Ali, şahtır Ali
Ali, Ali, cansın Ali, Ali, Ali, yar Ali
Derleme:Nihat Vural
www.cemhaber.com

Example HTML page
34 More posts in İnanç category
Recommended for you
Oruç Nedir? Orucun Manası Nedir? ve Erenlerin orucu

Oruç Kurtuluşa Erenler Tarafından Nasıl Tutulur? Manası Nedir? Oruç kelimesi, sözlükte “bir şeyden uzak durmak, bir...