Hz Muhammed’den hakikat sırları

Example HTML page

Selam ve Salat o İki Cihan Serveri Muhammed Mustafa ve Ehlibeyt’ine olsun.

Şu bir gerçek ki, Allah ve melekleri, o Peygamber’e destek verirler/onun şanını yüceltirler. Ey inananlar! Siz de ona destek olun/onun şanını yüceltin ve ona içtenlikle selam verin. Azhab-56

Senden Sana, senden sana Ya Resulallah

Yüce Allah’ın dört büyük meleği içince Cebrail meleği Hz. Muhammed’in huzuruna geldiği zaman daima edep ve saygı ile gelirdi.

Bir gün iki cihan severi Muhammed Mustafa

-Ya Cebrail bu vahi nereden alırsın? Diye bir sual sordu.

-Arş-ı alada bir gayb perdesinin önünde bu emirleri alır ve senin huzuruna getiririm. Diye cevap verdi Cebrail.

İki Cihan Serveri – Bir daha vahy alırken o perdeyi kaldırır mısın?

Bu ateş beni yakar, müsaade yoktur bana ya Resulallah diye cevap verdi Cebrail.

-Ya Cebrail o zaman benim ismimi an ve o perdeyi aç diye buyurdu Hz Muhammed

Cebrail, Hakikat sırları alemine çıkınca, Ya Muhammed diye o perdeyi kaldırdı. Birde ne görsün perdenin arkasında İki cihan Serveri Muhammed Mustafa oturur ve vahiy eder.

Alemlere rahmet olarak yollanan Muhammed Mustafa bir kez daha sırrını cihana açmış oldu.

Cebrail, Hz Muhammed’in huzuruna varınca,

Hz Muhammed – Ne gördün ya Cebrail diye buyurdu

Cebrail- Senden sana, senden sana ya Resulallah diye cevap verdi

Hey hakikat yolsu “Sen olmasaydın alemleri yaratmazdım” hitabına mazhar olmuş iki cihan Serveri Muhammed Mustafa’nın mana alemindeki sırına vakıf olmak kolay değildir.

Cebrail dahi bu sırra Muhammed Mustafa’nın izini ile erişmiştir.

…İnananlarınız için de bir rahmettir o… Tevbe 61 Çok güçlüdür o elçi. Arş sahibinin katında saygındır. Orada kendisine itaat edilir, emindir. Tekvir 19-21

Ve biz seni ancak âlemlere bir merhamet/bir sevgi olman dışında bir şey için göndermedik. Enbiya-107

Oruç günü karpuz yemesi

Oruçlu bir gün Hz Muhammed huzurunda bulunan ziyaretçileri ve dostlarına raftaki karpuzu göstererek

Canım karpuz istedi. Bu karpuzu kesenizde yesek yiye buyurdu. Başta Ebubekir, Ömer olmak üzere Huzurunda kime söylediyse

Ya Resulallah bugün oruçtur. Unuttunuz herhalde cevabı alıyordu.

Bir ara dışarıda bulunan ve huzura gelen İmam Ali’ye dönerek

Ya Ali! Bugün canım karpuz istiyor. Şu karpuzu keste yiyelim diye buyurunca hemen İmam Ali bıçağı aldığı gibi karpuzu kesmeye yeltendi. Hz Muhammed

Ya Ali bugün oruç diyorlar, unuttun herhalde. Diye seslendi

Bunun üzerine o ilim şehrinin kapısı

Ben orucu sizden öğrendim. Bana oruç tut dediniz tutum. Tut derseniz tutarım. Oruç tutma derseniz tutmam.

İmam Ali karpuzu kesti. Orada bulunan herkes bu karpuzdan yediler. Hz. Muhammed orada bulunanlara imam Ali gibi olmayı tesviye etti.

De ki: “Eğer Allah’ı seviyorsanız bana uyun ki, Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Allah çok affedici, çok merhametlidir.” Ali İmran 31

Şunu da söyle: “Allah’a ve resule itaat edin.” Eğer yüz çevirirlerse, Allah küfre sapanları sevmez. Ali İmran 32

Hz Muhammed’in Nur olduğunu beyan eder.

İki cihan Serveri Muhammed Mustafa uzun ve zorlu bir mücadeleden sonra Mekke’yi fetih yolu ile İslam’ın emrine soktuğu zaman içinde Arapların üç yüz altmış putu bulunuyordu.

Hz Muhammed, yanında Hz Ali ile Kabe’ye girince “Ve de ki: “Hak geldi bâtıl yıkılıp gitti. Bâtıl, yok olmaya zaten mahkûmdu.” isra-81 ayetini okudu. Bu esnada putlar teker teker dökülüyor ve kırılıyordu. Yükseğe asılmış birkaç put hala kırılmamıştı.

Hz Muhammed – Ya Ali omzuma çık bu putları indir. Buyurdular.

İmam ali

Ya Resulallah siz benim omzuma çıkın. Putları siz indirin diye cevap verdi.

Bende Nübüvet mührü var. Sen beni taşıyamazsın. Sen benim omzuma çık ve indir diye emir buyurdu.

İmam Ali putları indirmek için emre uyarak Hz. Resulallah’ın omzuna çıkıp başını putları indirmek için yukarı bakınca arşta Hz. Muhammed’i gördü. Bütün arş-ı ala Muhammed nuru ile kaplanmış. Sonra önüne doğru eğildiğinde yine Hz Muhammed’i yedi kat semada her yerde gördü. Sonra aşağı bakınca yedi kat yerde Hz. Muhammed’in nuru ile kaplanmış gördü.

İki cihan Şahı Muhammed Mustafa bu alemden sonsuz alemine göçünce hırkasını yemen ilinde Veysel Karani isminde bir dervişe bırakmıştı. Veysel Karani kendisine hırkayı getirenlere Hz Muhammed’i gördünüz mü? Diye sormuş ve onların sadece zahiren Hz Muhammed’i gördüklerini anlayınca hırkayı teslim almamıştı. Aynı soruyu Hz Ali’ye sormuş ve Hz Ali ben sadece bir kez Hz Muhammed’i gördüm oda Kabe’ni putlarını kırarken deyip yukarıdaki misali anlatmıştır.  Veysel Karani “gözlerin aydın olsun Ya Ali sen Hz Muhammedi görmüşsün” deyip hırkayı teslim almıştır.

Ey hakika yolcusu Nebi ve velilerin birçok sırları vardır.

Bu sırlara vakıf olmak çok zordur. Vakıf olan tüm canlara aşkı niyaz ederiz.

Biz seni müjdeci, uyarıcı, davetçi ve nur saçan bir kandil olarak gönderdik. Ahzab: 45-46

Biz seni âlemlere rahmet olarak gönderdik.” Enbiya: 106

“Ve Ay’ı, bunlar içinde bir nur yaptı ve Güneş’i bir kandil haline getirdi.” Nuh – 16

Kaynak : Ehlibeyt ve Kuran

cemhaber – Nihat Vural

Example HTML page
34 More posts in İnanç category
Recommended for you
Oruç Nedir? Orucun Manası Nedir? ve Erenlerin orucu

Oruç Kurtuluşa Erenler Tarafından Nasıl Tutulur? Manası Nedir? Oruç kelimesi, sözlükte “bir şeyden uzak durmak, bir...