Aşure Çorbası Kurtuluş Lokmasıdır.

Example HTML page

Aşure çorbası Nuh’un yaptığı Yüce Tanrı’ya şükranını bildiren kurtuluş lokmasıdır. Bu gelenek Kerbela’dan sonra kurtuluş lokması olarak devam etmektedir.

Hz. Nuh zamanda insanlık merhamet kapılarını kapatıp zulme saptıkları için Yüce Tanrı da rahmet kapılarını insanlara kapatmış.  Nuh resule kurtuluş yolunu göstermiş ve kurtuluş önderi yapmış. Nuh sevgi, dayanışma, birlik ve mücadele ile kurtulmak isteyenleri yok oluş tufanından kurtarmış.

Nuh yok oluş tufanından kurtardıktan sonra ellerinde kalan son yiyecekleri bir araya getirerek Aşure çorbasını yaptılar. Şükran olarak yapılan bu çorba tufandan kurtuluş lokması olarak gelenekleşti ve nesilden nesile az da olsa devam etti.

Hz. Hüseyin’in zamanında İnsanlık zalim Emevi hükmü altında yok oluşu yaşadı. Hz. Hüseyin zulmün yeryüzüne hakim olmaması için kendisi ve ailesi ile birlikte Kerbele çölünde direniş gösterdi. Bu direniş Hz. Hüseyin ve ailesinin canlarını Hak yolunda kurban vermeleri ile sonuçlandı.

Kerbela şehitleri her biri birer destanlaşan ve yürekleri yakan direniş hikayeleri ile insanlığı zulümden kurtardılar. Hz. Hüseyin ve ailesi sayesinde yeryüzü zulme hakim olmadı.

Aşure lokmasının ikinci işaretini Hz. Nuh’tan sonra İki cihan serveri Muhammed Mustafa şu sözleri ile verdi. “Ehlibeyt Nuh’un gemisi gibidir. Kim bu gemiye binerse kurtulur, kim bu gemiye binmezse helak olur”

Hz. Hüseyin ve ailesinin Yas-ı Matemini tutan Hak aşıkları Kerbela’nın acılarını ve büyük mücadelesini örnek alarak hem zulme buyun eğmemek hem de kendi zalim nefislerini yenmek için oruç tutarlar.

Bu oruçlarının bitiminde zulümden kurtuluş lokması olarak Aşure çorbası pişirir ve dağıtırlar. Bu sayede nebilerin şehrine veya Ehlibeyt’in şehrine girerek kurtuluşa ermek murat edilir.

Hz. Hüseyin ve Ailesi ile ölümsüzlük ödülünü canları ile kazanmış. Yezit ve zalimler ise muradına erememişler ve lanetle anılmışlardır.

Dersim, Yas-ı Matemin en yoğun ve en zorlu tutulduğu bölgelerden biridir. Oniki imamları da içine alan bu matemden sonra Aşure çorbası lokma olarak dağıtılır.

Nuh’un evlatlarının Dersim bölgesine gelip yerleştikleri rivayeti dikkate alınırsa bu bölgede hala Aşure’nin çorba olarak adlandırılması anlamını bulur. Aşure çorbası kazanlarda pişirilir ve kazan ev ev dolaştırılarak kepçe ile dağıtılırdı.

Nihat Vural

24.08.2020

Cemhaber.com

 

 

Example HTML page
34 More posts in İnanç category
Recommended for you
Oruç Nedir? Orucun Manası Nedir? ve Erenlerin orucu

Oruç Kurtuluşa Erenler Tarafından Nasıl Tutulur? Manası Nedir? Oruç kelimesi, sözlükte “bir şeyden uzak durmak, bir...