Allah deyip İnsan öldüren zalimlere cevabımdır

Example HTML page

Bu yazıyı: Başları kesilen insanlara adıyorum

İki cihan serveri Muhammed Mustafa buyurur: ”Ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim.” Güzel ve ahlaklı olan her şeyin içinde Allah bulunur. Sevgi ve merhametin içinde Allah bulunur.

Allah gönlümüzdedir.

…Şunu da bilin ki, Allah kişi ile kalbinin arasına girer.. Enfal-24

…Nerede olursanız olun o sizinle beraberdir. Hadid – 4

…Ve Biz, ona şah damarından daha yakınız. Kaf-16

Allah’ın olmadığı yer yoktur

Doğu da batı da yalnız Allah’ındır. O halde nereye dönerseniz orada Allah’ın yüzü vardır… Bakara-115

Hz Muhammed’e ancak sevgi ile layık olunur.

Ve biz seni ancak âlemlere bir merhamet/bir sevgi olman dışında bir şey için göndermedik. Enbiya-107

Ve Allah’ın izniyle bir davetçi, ışık saçan bir kandil olarak… Azhap-46

 Ehlibeyt’i sevmek her Müslüman için görevdir.

… De ki: “Ben, buna karşılık sizden, yakın akrabamı/Ehlibeytimi sevmeniz dışında bir ücret istemiyorum Şura – 23

Ey Ehl-i Beyt! Hic kuskusuz Allah sizden her tür pisligi gidermek ve sizi tertemiz yapmak istiyor.”  Ahzap -33

Musa, İsa ve Muhammed’e tabi olanlar birdir

Söyle deyin: “Allah’a, bize indirilene, İbrahim’e, İsmail’e, İshak’a, Yakub’a, onun torunlarına indirilene, Mûsa’ya ve İsa’ya verilene ve diğer nebilere verilene inandık. Bunlar arasından hiç kimseyi ayırmayız. Biz yalnız O’na/Allah’a teslim olanlarız.” Bakara 136

Adalet ile hükmedin

Bizim yarattıklarımızdan bir topluluk vardır ki, hak ile kılavuzlar ve yalnız onunla adalet sunarlar. Araf-181

İslam tevhit dinidir. Ayrılık dini değildir.

Allah’a ve O’nun resullerine iman edip onlardan birini ötekilerden ayırmayanlara gelince, Allah böylelerinin ödüllerini yakında kendilerine verecektir. Allah, Gafûr’dur, Rahîm’dir. Nisa-152

 Secde kapısı Adem’dir.

Hani meleklere “Âdem’e secde edin!” demiştik de İblis müstesna hepsi secde etmişti. İblis dayatmıştı. Taha-116

Allah’a secde etmeyen yoktur

Göklerde ve yerde kim varsa gölgeleriyle birlikte ister istemez ve sabah-akşam Allah’a secde eder. Rad-15

 Her İnsan İçinde Nur Taşır.

Artık Allah’a, onun resulüne ve size indirdiğimiz nura inanın. Allah, yapmakta olduklarınızı iyiden iyiye haber almaktadır. Tekabun – 8

Temiz olanlar kurtulur.

Ancak Allah’ın samimi, temiz kulları kurtuldu. Saffat-74

”Yalnız temiz bir kalple Allah’a varan kurtulur.” Şuara-89

Akıl ve gönül sahipleri ancak hakikati bulur.

…Gönül ve akıl sahiplerinden başkası gereğince düşünemez. Ali İmran 7

… Hele bir de akıllarını kullanmıyorlarsa! Yunus-42

Pislikten arınmanın yolu akıl ve ilimdir

Allah’ın izni olmadıkça hiçbir benlik iman edemez. Allah, pisliği, aklını kullanmayanlar üzerine bırakır. Yunus-100

İyilik Allah’tan kötülük nefsimizden

İyilik ve güzellikten sana her ne ererse Allah’tandır. Kötülük ve çirkinlikten sana ulaşan şeyse kendi nefsindendir Nisa-79

İnsan ayrımı yapmayın

İnsanlar bir tek ümmetten başka değilken ihtilafa düştüler… Yunus-19

İnançta zorlama ve baskı yoktur.

Dinde baskı-zorlama-tiksindirme yoktur…Bakara-265

O halde Kur’an’dan, kolay geleni okuyun! duayı yerine getirin! Müzemmil-20

İbadet Menfaat ve dünya için yapılmaz.

…yaşamam da, ölümüm de âlemlerin Rabbi Allah içindir.” Enam-162

Lanet olsun o dua edenlerin ki

Lanet olsun o dua edenlerin ki,
Dualarından gaflet içindedir onlar!
Riyaya sapandır onlar/gösteriş yaparlar.
Ve onlar, kamu hakkına/yardıma/zekâta/iyiliğe engel olurlar. Maun 4 – 7

Bağırarak Allah’ı anmayın

Rabbini, öz benliğinin içinde yalvarıp ürpererek, bağırtılı olmayan bir sesle sabah-akşam zikret. Sakın gafillerden olma! Araf 205

İstediğiniz şekilde Allah’ı anın

De ki: “İster Allah diye yakarın, ister Rahman diye yakarın. Hangisiyle yakarırsanız yakarın, en güzel isimler/Esmâül Hüsna O’nundur. Duanda sesini yükseltme, kısma da. İkisi ortası bir yol tut.” İsra -110

Onlar o kişilerdir ki, ayakta, otururken, yan yatarken hep Allah’ı zikrederler; göklerin ve yerin yaratılışı hakkında derin derin düşünürler: “Ey Rabbimiz! Sen bunu boşuna yaratmadın. Şanın yücedir senin! Ateş azabından koru bizi!” Ali İmran-191

Dua gece ve gizlidir

Rabbinize; boyun bükerek, gizlice/ürpererek yakarın. O, haddi aşanları/azmışları sevmez. Araf 55

Hani o, Rabbine gizli bir sesle seslenmişti de, Meryem 3

Şüphesiz gece ibadetinin etkisi daha fazla, sözler ise daha düzgün ve açıktır. Müzemmil-6

… gece saatlerinde secdelere kapanmış olarak Allah’ın ayetlerini okurlar. Ali İmran-113

gecenin bir kısmında ve secdelerin ardından da onu tespih et. Kaf-40
gecenin bir kısmında ve yıldızların batışı sırasında O’nu tespih et. Tur-49
gecenin bir kısmında ona secde et; geceleyin de onu uzun uzadıya tespih et. İsra-26
Şüphesiz, biz onu (Kur’an’ı) Kadir gecesinde indirdik. Kadir 1
Melekler ve Ruh o gecede, Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. Kadir-4
Geceleri, Rableri huzurunda secde ederek, ayakta durarak geçirirler. Furkan-64

Gündüz çalışma zamanıdır.

O, geceyi size bir örtü, uykuyu istirahat zamanı ve gündüzü de hareket ve çalışma vakti yapandır. Furkan 47

Hak aşıklarının İbadeti semahtır.

Bakıp görmediler mi, Allah’ın yarattığı şeylerin gölgeleri bile, sağ ve sollarından boyunları bükük bir halde, Allah için secdelere kapanarak dönüyor. Nahl-48

Her ümmet için bir ibadet şekli vardır

Her ümmet için biz, bir ibadet şekli/bir ibadet yeri belirledik; onlar, onu izlerler. Artık bu iş konusunda seninle çekişmesinler. Sen de Rabbine davet et/dua et. Sen, elbette ki şaşırtmadan yol aldıran bir kılavuzun ardındasın. Haç-67

 İbadette büyüklenenler cehennemliktir

…Bana ibadet etmekten büyüklenenler; cehenneme boyun bükmüş kimseler olarak gireceklerdir. Münin-60
… Vay haline o dua edenlerin ki, Dualarından gaflet içindedir onlar! Maun-4-5

Tüm insanlar kurtuluşa erebilir

Şu bir gerçek ki, iman edenler, Yahudiler, Sâbiîler ve Hıristiyanlardan Allah’a ve âhiret gününe inanıp hayra ve barışa yönelik iş yapanlar için korku yoktur. Tasalanmayacaklardır onlar. Maida-69

Tek düşman insanın nefsidir.

… Aslında onlar öz benliklerinden başkasına oyun oynamıyorlar ama farkında değiller. Enam-123

Seni öldürmek isteyeni öldürme

Beni öldürmek için elini bana uzatırsan, ben seni öldürmek için elimi sana uzatmayacağım. Şu bir gerçek ki, ben, âlemlerin Rabbi olan Allah’tan korkarım.” Miada-28

İslam’da mezhep yoktur.

Allah’a kalmıştır. Allah onlara, yapıp ettiklerini haber verecektir. Enam-159
Hep birlikte Allah’ın ipine yapışın, fırkalara bölünüp parçalanmayın Ali İmran-103

Kuran’ı bilmiyorlar hurafe uyduruyorlar

İçlerinde ümmî olanlar da vardır ki Kitap’ı bilmezler, sadece anlamını bilmeden okuyuşlar/hurafeler/hayal ve kuruntular bilirler. Onlar yalnız sanıya saplanırlar. Bakara-78

Kuranı falcılık aracı yaptılar.

Onlar ki Kur’an’ı parça parça/bölük bölük/falcılık aracı yaptılar. Hicr-91

 Bilgi ile mücadele edin zulme sapmayın

 Artık inkârcılara boyun eğme, onlara karşı Kur’an ile zorlu bir cihat aç. Furkan-52

Sizinle çarpışmaya girenlerle Allah yolunda siz de çarpışın. Ama haksız yere saldırmayın/çarpışmada zulme sapmayın. Çünkü Allah, sınır tanımaz azgınları sevmiyor. Bakara-190

Yeryüzünde sadece barış isteyin.

Yemin olsun, zikirden sonra Zebur’da şunu yazmıştık: Yeryüzüne benim iyilik ve barış seven kullarım vâris olacaktır. Tevbe-105

Allaha tövbe kapısını kapatmaz.

Kim zulmünden sonra tövbe eder, halini düzeltirse kuşkusuz Allah onun tövbesini kabul eder. Allah çok affedici, çok merhametlidir. Maide-38

Namaz ölçü değildir.

Müşrik Araplar da Kabe’de namaz kılardı. Enfal – 35

 Bilerek Kuran mealini yanlış yapıyorlar.

Onlardan bir zümre vardır, aslında Kitap’tan olmayan birşeyi siz Kitap’tan sanasınız diye, dillerini Kitap’la eğip bükerler. O, Allah katında olmadığı halde, “Bu, Allah katındandır.” derler. Bilip durdukları halde, Allah hakkında yalan söylerler. Ali İmran 78

 Kul hakkı yenen ve ayrımcılık yapılan mescitlerden uzak dur

Hz Muhammed hayatında bir mescit yaptı, bir mescit yıktı.

Böyle bir mescitte sakın namaza durma! Daha ilk gününde takva üzerine kurulan bir mescit, içinde namaz kılman için çok daha uygundur… Tevbe-107

Menfaat için yemin etmeyiniz.

İyilik etmenize, takvaya sarılmanıza, insanlar arasında barışı kurmanıza engel yapmak üzere Allah’ı yeminlerinize siper haline getirmeyin…Bakara-224

Kadın ve Erkek eşittir.

Mümin erkeklerle mümin kadınlar birbirlerinin dostlarıdır. İyilik ve güzelliği belirlenene özendirirler, kötülük ve çirkinliği belirlenenden sakındırırlar. Duayı yerine getirirler, zekâtı verirler. Allah’a ve resulüne itaat ederler. Allah bunlara rahmet edecektir. Allah Azîz’dir, Hakîm’dir. Tevbe – 71


Ayetlerin açıklamaları Sayın Yaşar Nuri Öztürk’ün Kuran Mealinden alınmıştır. Ruhu şad olsun….

 

05.08.2016

Nihat Vural

cemhaber

Example HTML page
34 More posts in İnanç category
Recommended for you
Oruç Nedir? Orucun Manası Nedir? ve Erenlerin orucu

Oruç Kurtuluşa Erenler Tarafından Nasıl Tutulur? Manası Nedir? Oruç kelimesi, sözlükte “bir şeyden uzak durmak, bir...