Ahmet Yurt Dede Şiirleri

Example HTML page

Ahmet Yurt Dede Sarı Saltuk evladı olarak Tunceli’de sevilen ve sayılan bir Dededir. Yazdığı şiirler ve okuduğu deyişler ile Hozatlı Ahmet Yurt dede olarak bilinir ve hatırı sayılır çevrede ismini duyurmuş ve saygınlık elde etmiştir.

DÜZGÜN BABA

Bugün Nasip oldu Vardım Düzgün’e

Niyaz ettim taşlarına gönülden

Kendini vermiş Nazimiye’nin beline

Niyaz ettim hikmetine gönülden

 

Horasan erleri gerçekler piri

Nesli Muhammet’tir avladı Ali

Erenler içinde bir deste gülü

Bir bakışta aşık oldum gönülden

 

Akşehir ilinde Hayrani Mahmut

Neslinden gelmiştir Düzgün’ü mazbut

Dertliler derdine olmuştur tabip

Huzurunda divan durdum gönülden

 

İsmi Ali Haydar mezhebi şia

Şanına inmiştir sureyi  Taha

Mucize yarattın sensin bir deha

Muratlar veririsin herdem gönülden

 

SALTUK sana bağlı niyazım vardır

Yanmışım derdinde dermanı pirdir

Bu sırrı esrarı görmeyen kördür

Bir aciz kulunum candan gönülden

 

MUNZUR BABA

 

Efsanen söylenir bütün dünyada

Nasıl tarif etsem seni Munzur’um

Çağlaya çağlaya akar Keban’a

Nasıl tarif etsem seni Munzur’um

 

Ab-ı Hayat derler başka bilmezem

Hikmetin büyüktür fakat sormazam

İçsem kevserinden hasta olmazam

Nasıl tarif etsem seni Munzur’um

 

Hayat verdin neşe verdin can verdin

Sağlık verdin sıhhat verdin kan verdin

Dertliler derdine derman sen verdin

Nasıl tarif etsem seni Munzur’um

 

Bir yudum zemzemin değer dünyaya

İsmin aldı gitti tam Avrupa’ya

Amerika  Afrika Birde Asya’ya

Nasıl tarif etsem seni Munzur’um

 

SALTUK ismin anar canı gönülden

Ovacık kazası Munzur belinden

Kısmet olsa gelsem içsem gönülden

Nasıl tarif etsem seni Munzur’um

 

SEMA EDELİM

Yükseklerde uçan allı turnalar

Gelin sizin ile sema edelim

Arş yüzünde pervaz eden Turnalar

Gelin sizin ile sema edelim

 

Pervaz vura vura gelin buraya

Sıra sıra olup girin sıraya

El bağlayıp dön yönünü kerbelaya

Gelin sizin ile sema edelim

 

Mürşid nazarında dara durunuz

Şu alemi gezip pervaz vurunuz

Nerde sizin rehberiniz piriniz

Gelin sizin ile sema edelim

 

Allah Allah sedaları yükselsin

Gönlünüz her zaman hakka yönelsin

Lokmalar dağıtıp Taamlar yensin

Gelin sizin ile sema edelim

 

Aş ile diyelim biz Allah Allah

SALTUK vecde geldi Elhamdülillah

Erdim muradıma Amentü Billah

Gelin sizin ile sema edelim

 

TUNCELİ

Dört yanını sarmış sıralı dağlar

Baktıkca gururum artar Tunceli

Munzur’un zemzemi coşkunca akar

Merdaneler yurdu güzel Tunceli

 

Yemyeşil ormanlar etrafın sarmış

Seni bu cihana örnek bırakmış

Yanında Avrupa sanki hat etmiş

Bir cennet misali değer Tunceli

 

Seslenir harçiğin güzel avazı

Selvi kavakları bahçesi bağı

Dertlere devadır ayranı yağı

Dünya tanır meğer Tunceli

 

Munzur’un önünde kavak söğütler

Bekliyor yurdunu baba yiğitler

Asla yan bakamaz çapulcu itler

Dünyada şöhretin özel Tunceli

 

SALTUK söyler sevdi seni bu cihan

SARI SALTUK DÜZGÜN BABA AĞUÇAN

Seyit Derviş CEMAL dertlere derman

Öğünür bunlarla heran Tunceli

 

TUNCELİYE ÖZLEM

Eteği yemyeşil sıralı dağlar

Lale sümbül menekşe kokuyor

Eşinden ayrılan ah çeker ağlar

Hasretiyle garip bülbül ağlıyor

 

Ne de güzel gelir bülbül avazı

Sevdiğin uğruna çaldığı sazı

Aşığın maşuka cilvesi nazı

Sanki birbirine meydan okuyor

 

Gerçek aşık maşukunun dersinde

Gece gündüz haylinden virdinden

Aşık maşuk için geçer ömründen

Nadan bunu bilmez dönüp bakıyor

 

Hayraniyem ben güzelin hayranı

Güzellerdir çirkinlerin seyranı

Güzeli sevdikce eder bayramı

Her zaman baktıkça Gönül şakıyor

 

SALTUK güzel için başım veririm

Yar aşkına gonca güller dererim

Güzeli çirkinden her dem  korurum

Gördüm leblerinden ballar akıyor

 

 

SANA DERİM BEHEY KARDEŞ

 

Sana derim behey kardaş

Hizmet eyle sen Adem’e

Haktan gayrı değil insan

Hizmet eyle sen Adem’e

 

Hakkı sen Adem’de ara

Gönül tahtın etme kara

Meyil verme sen ağyana

Hizmet eyle sen Adem’e

 

Adem evvel Adem ahir

Adem batın adem zahir

Adem güzel Adem Tahir

Hizmet eyle sen Adem’e

 

Adem ilim adem simya

Adem kimya Adem derya

Adem felek Adem dünya

Hizmet eyle sen Adem’e

 

Adem cefa Adem sefa

Ademde bulunur vefa

Bir değil birkaç defa

Hizmet eyle sen Adem’e

 

Adem olur kevni mekan

Adem demdir adem devran

Adem sırdır adem süphan

Hizmet eyle sen Adem’e

 

Adem yahşi adem yaman

Adem gündüz Adem zaman

Ademdir dertlere derman

Hizmet eyle sen Adem’e

 

SALTUK böyle yazmış tamam

Ademi bil yoktur güman

Adem dindir Adem İman

Hizmet eyle sen Ademe

 

BİZDEN SELAM OLSUN

Benden selam olsun Şahlar Şahına

Dara dursam beni kabul edermi

Nasip olsa varsam sultan bağına

Yüzüm sürsem beni kabul edermi

 

Günahkar halime acısa bari

Ağlama sevdiğim hem zari zari

Gitmiyor gönlümün gamı efkarı

Sızlayan yarama melhem eder mi

 

Kusurum var ise bağışla şahım

Gülyüzlü sultanım güneşim ayım

Aşkına fedadır bu aciz canım

Kurban olup gelsem kabul eder mi

 

Bu cihan mülküne  sultan olan sen

Yüzüm yerde  özüm darda dursam ben

Gönlümün tahtında mihman olan sen

Misafir eylesem kabul eder mi

 

SALTUK aşık oldum Şahın nuruna

İkrarım vardır gerçeklerin pirine

Dağlar dayanmıyor ahu zarına

Acıyıp halimi kabul eder mi?

Example HTML page
8 More posts in Kültür category
Recommended for you
Hozat Yüceldi Sırtikan mezar taşları
Tunceli Hozat Yüceldi-Sirtikan Mezar Taşları

Tunceli İli Hozat ilçesi yeni adı Yüceldi- eski ismi Sirtikan köyü Mezar Taşları