Şeker Bayramı Emevi Bayramıdır

Example HTML page

Şeker bayramı veya sonradan Ramazan bayramı diye adlandırılan bayram İslam dininde yoktur. İslam’da bayram kavramı çok farklıdır. 

ŞEKER BAYRAMI MUAVİYE UYGULAMASINDAN DOĞMUŞTUR. 

İnanlar ibadetin özüne bakmalıdır. Bayram kutlayanların gönüllerini sadece Yüce Tanrı bilmektedir. Kutlayanların niyetleri üzerinde bir görüş bildirmek kulun işi değildir. Bayram ne niyetle yapılırsa o amaca hizmet eder.

Günümüzde bayramın halk tarafından iyi niyetle kutlandığını ve bu sebeple kutlayan halka bir diyeceğimizin olmadığını peşinen belirtiriz.

Şeker Bayramı İslam dininde yoktur. 

Hz Muhammed ve Ehlibeyti şeker bayramı kutlamadı. Hz Muhammed ve onun Ehlibeytine tabi olanlar şeker bayramı kutlamazlar. İlk şeker bayramını kutlayan İslam ve Ehlibeyt düşmanı Muaviye’dir. Hz Ali’nin şehit olma haberi Muaviye’ye ulaşınca sevinçten Şam’da şeker dağıtmış ve üç gün kutlama yaptırmıştır..  Zamanla toplumsal ve siyasal baskılar sonucunda şeker bayramı yaygınlaşmış ve günümüzde sosyal hale gelmiştir.

Ehlibeyt’i yok sayanlar şeker bayramının kaynağını gizlemek için bu bayramı Ramazan bayramı ismi ile değiştirme gayretleri içindedirler. Oysa Kuran-ı Kerim’e bakılırsa Ramazan Bayramının Kuran’da olmadığı görülecektir. Değerlendirmemiz sadece ramazan bayramı veya Şeker bayramı ile ilgilidir.

Ramazan orucunun Kuran’da olduğu ve günahlardan arınmak için yapıldığı ve kişiye bırakıldığını biliyoruz. Ramazan orucundan amaç Kuran’ın hira mağarasında kadir gecesi indirilmeye başlanması gibi Kuran’ı gönüllere ve yaşama indirmektir. Kuran’ı yaşamına indiren zaten ramazan orucuna uygun yaşamaktadır ve ayrıca ramazan orucu tutma ihtiyacı duymaz.. Ramazan orucu ile ilgili daha geniş değerlendirmemizi başka bir yazıda yayınlayacağız.

Ramazan ayı bitimi ile kutlanan şeker bayramıdır ve Ramazan bayramı diye bir bayram İnancın temelinde yoktur. Şeker bayramı Emevilerden kaynaklanan bir gelenektir. Şeker bayramı ayrıca Ramazan ayı içinde kutlanmadığından Şeker bayramına Ramazan bayramı ismi vermek doğru değildir.

BAYRAM, YAPTIĞI AMELDEN FAYDA BULANA BAYRAMDIR. 

Bayram, orucunu, geceleri ettiği ibadeti Allah’ın kabul ettiği kişiye bayramdır. Hangi gün Allah’a isyan edilmezse o gün bayramdır. (Hz Ali)

Ne mutlu kendini alçaltana, kazancını tertemiz bir hale koyana, özünü düzgün hale getirene, huyunu güzelleştirene, malının fazlasını yoksullara verene, ağzını beyhude sözlerden yorana, şerrini insanlardan giderene, kendisine amel ağır gelmeyene, uydurmaya mensup sayılmayana… (Hz Ali)

Duanın kabulü bayramdır. Bir yetimi, garibi, yoksulu, darda kalmışı, çıplak olanı sevindirmek bayramdır. Yaptığı ibadetten şefaat bulmak bayramdır. Hayırlı amel işlemek bayramdır. Bir gönül yapmak bayramdır. Helal kazanç bayramdır. Allah’ın boyasına boyanmak bayramdır. Menfaatsiz ibadet bayramdır….

Faydalı oruç tutarak günahlardan arınmak bayramdır, nefsi ıslah etmek ise en büyük bayramdır.

Şekil ve gösterişin öne çıktığı, siyasetin kullandığı, kalıpların din haline getirildiği ve dünyevileşen her uygulama Erenler tarafından mesafeli karşılanmış ve uzak durulmuştur…

Noldu bu gönlüm noldu bu gönlüm
Derd-ü gamla doldu bu gönlüm
Yandı bu gönlüm yandı bu gönlüm
Yanmada derman buldu bu gönlüm

Yan ey gönül yan yan ey gönül yan
Yanmadan oldu derdine derman
Pervane gibi pervane gibi
Şem’ine aşkın yandı bu gönlüm

Gerçi ki yandı gerçeğe yandı
Rengine aşkın cümle boyandı
Kendi de buldu kendi de buldu
Matlabını hoş buldu bu gönlüm

Sevad-ı a’zam sevad-ı a’zam
Belki oluptur arş-ı muazzam,
Matlab-ı canan matlab-ı canan
Olsa acep mi şimdi bu gönlüm

El fakru fahri el fakru fahri
Demedi mi ol alemler fahri
Fahrini fakrin fahrini fakrin
Mahv-u fenada buldu bu gönlüm

Bayram’ı imdi Bayram’ı imdi
Bayram edersin yar ile şimdi
Hamd-ü senalar hamd-ü senalar
Yar ile bayram kıldı bu gönlüm

KAYNAK : EHLİBEYT

derleme:cemhaber.com

Nihat Vural

Example HTML page
34 More posts in İnanç category
Recommended for you
Oruç Nedir? Orucun Manası Nedir? ve Erenlerin orucu

Oruç Kurtuluşa Erenler Tarafından Nasıl Tutulur? Manası Nedir? Oruç kelimesi, sözlükte “bir şeyden uzak durmak, bir...