Rahmet Olan Dua Lanet Olan Dua

Example HTML page

Her varlık dua halindedir.

Her varlık dua ve secde halindedir. Yaratılış gereği her varlık yaratılışının dışına çıkamaz. Dua yaratılışın hakikatine ulaşmayı anlatır. Her varlık yaratılışının gerçeğini bilir veya yaratılış gerçeğini bilemez.

İnsan yaratılışının dışına çıkamaz. Sadece kendisine verilen iradeyi nasıl kullanacağına karar verir. Bu karar kendini tanıma veya bilme ile ilgilidir. Kendini bilir ise Yaratılışının duasına ve zikrine uygun olarak yaşar ve Yüce Tanrı’ya ulaşır.

Göklerde ve yerde kim varsa gölgeleriyle birlikte ister istemez ve sabah-akşam Allah’a secde eder. Rad-15

Yedi gök, yerküre ve bunların içindekiler O’nu tespih ederler. Hiçbir şey yoktur ki, O’nu överek tespih etmesin; fakat siz onların tespihlerini fark edemezsiniz. O Halîm’dir, Gafûr’dur. İsra-44

Görmedin mi, göklerdeki ve yerdeki şuurlular da bölük bölük olmuş kuşlar da Allah’ı tespih etmektedir. Her biri kendine özgü DUAsını, kendine özgü tespihini bilmiştir…Nur-41

Rahmet Duası – Lanet Duası

Dos doğru dua Yüce Tanrı’ya ulaştıran ve kabul olan duadır. Temiz bir gönül ile yapılması, gizli yapılması, aşk ve samimiyet ile gönülden yapılması dışında şekil şartı yoktur. Her inanç gurubu kendi bildiği gibi duasını yerine getirir.

Adem’in duası duası kabul oldu, Azazil melek Adem’e secde etmedi duası kabul olmadı.

Habil’in duası kabul oldu, Kabil’in duası kabul olmadı.

İbrahim’in duası kabul oldu, Nemrut’un duası kabul olmadı.

Musa’nın duası kabul oldu, Firavun’un duası kabul olmadı.

İsa’nın duası kabul oldu, Süleyman mabedindeki ulemanın duası kabul olmadı.

Hira mağarasında Muhammed Mustafa’nın duası kabul oldu, Kabe’de namaz kılan müşriklerin duası kabul olmadı.

Kerbela’da Hüseyin ve ailesinin duası kabul oldu, Yezit ve adamlarının duası kabul olmadı.

Mazlumların duası kabul oldu, zalimlerin duası kabul olmadı.

… Gecenin üçte ikisinden daha azını, yarısını, üçte birini ayakta geçiriyorsun. Seninle beraber olanlardan bir grup da öyle. Müzemmil-20

Lanet olsun o dua edenlerin ki,
Dualarından gaflet içindedir onlar!
Riyaya sapandır onlar/gösteriş yaparlar.
Ve onlar, kamu hakkına/yardıma/zekâta/iyiliğe engel olurlar. Maun 4 – 7

Müşrik Araplar da Kabe’de namaz kılardı. Enfal – 35

Dua Üstünlük aracı olarak kullanılıyor…

Ancak takva sahibi arınıp temizlenenler kurtuluşa erecek. Dua sorgulamak kişinin haddine değildir. Gönülde olanı sadece Yüce Tanrı bilir.

Ancak Allah’ın samimi, temiz kulları kurtuldu. Saffat-74

…Benliği temizleyip arındıran, gerçekten kurtulmuştur. Sems-9

Zalimler birbirlerinin dostlarıdır; Allah ise takvaya sarılanların Velî’sidir. Casiye-19

Dua sorgulamak Tanrı’ya mahsustur…

İnanç ve duayı sorgulamak din günün sahibine mahsustur. Kişi sadece kul hakkını yani insan hakkını sorgulayabilir.

Din gününün Mâlik’i/ sultanıdır O… Fatiha-4

… Hesap sorucu olarak Allah yeter. Nisa-6

…Bilin ki, Allah, benliklerinizin içindekini bilir. O’ndan sakının….Bakara-235

…Allah bilir, siz bilmezsiniz. Bakara-216

De ki: “Göğüslerinizde olanı gizleseniz de açıklasanız da Allah onu bilir….Ali İmran-29

…Allah, göğüslerin özünü çok iyi bilir Ali İmran-154

Dua istenilen şekilde yapılabilir

O halde Kur’an’dan, kolay geleni okuyun! duayı yerine getirin! Müzemmil-20

Onlar o kişilerdir ki, ayakta, otururken, yan yatarken hep Allah’ı zikrederler… Ali İmran-191

De ki: “İster Allah diye yakarın, ister Rahman diye yakarın. Hangisiyle yakarırsanız yakarın, en güzel isimler/Esmâül Hüsna O’nundur….İsra -110

 

01.10.2020

Nihat Vural

cemhaber

Example HTML page
34 More posts in İnanç category
Recommended for you
Oruç Nedir? Orucun Manası Nedir? ve Erenlerin orucu

Oruç Kurtuluşa Erenler Tarafından Nasıl Tutulur? Manası Nedir? Oruç kelimesi, sözlükte “bir şeyden uzak durmak, bir...