Kandil ve Kandilin manası

Example HTML page

Yüce Allah,  Nurdan Nura bilinmek istedi…

Yer gök yok iken, Allah kubbeyi-rahmanda (Allah, göklerin ve yerin Nur’udur..Nur-35) nurdan kandil idi.(*) Nur, nurundan ruhu var etti ve bilinmekliğini diledi. Nur, aşk ile “kün” emriyle onsekizbin alemi var etti. (Allah yeri yaratıklar için var etti. Rahman-40)

Aşkından var ettiği ilk ruhu(*) Adem sıfatında yeryüzününe yolladı.. Adem’e üflediği ruh (**) Allah’ın yeryüzünde evi ve gizli sırrı oldu. Alemlere sığmayan nur (***), sığdı adem gönlüne.

Her kim, içindeki nefis karanlığından çıkarsa, kandil olur, nuru ulaşır. O ki gökleri ve yeri yaratmış, karanlıklara ve nura vücut vermiştir. Enam1.

 (*)Ve Allah’ın izniyle bir davetçi, ışık saçan bir kandil olarak… azhap-4

(**)“Onu kıvama erdirip içine ruhumdan üflediğimde, önünde secde ederek eğilin!”Sad-72

(***)..Biz ona, şah damarından daha yakınız. Kaf-16

…Bu ağacın yağı, neredeyse ateş dokunmasa bile ışık saçar. Nur üzerine nurdur o. Allah, dilediğini kendi nuruna kılavuzlar. Allah, insanlara örnekler verir. Allah herşeyi bilmektedir. Nur-35

Ağaç insan olarak tarif edilir. Zeytin ağacı ise nefsini yenmiş Hak aşıkların gönlüdür. Bu gönülde nur açığa çıkar. Aşk ile yanar ve sonsuzdur. Hak yolunda canını kurban eden Nebiler ve velilerin hali böyledir.

Kandil geceleri kandil oluruz
Kandilin içinde fitil oluruz
Hakkı göstermeye delil oluruz
Fakat kör olanlar görmez bu hali

Harabi

Adem’den başlayan nur Hz Muhammed’e ulaştı…

“Ve Ay’ı, bunlar içinde bir nur yaptı ve Güneş’i bir kandil haline getirdi.” Nuh – 16

Aşk yolunda Güneş Muhammed Mustafa Ay ise İmam Ali olarak bilinmiştir. Muhammed resulleri simgelemiş, Ali ise velileri simgelemiştir.

Biz seni müjdeci, uyarıcı, davetçi ve nur saçan bir kandil olarak gönderdik. Ahzab: 45-46

Artık Allah’a, onun resulüne ve size indirdiğimiz nura inanın…. Tekabun – 8

Adem’den Muhammed’e kadar bu nur devam eti. Bu nur hala evliyalar ile devam etmektedir.

Allah’ın nurunu ağızlarıyla söndürmek istiyorlar. Allah ise kâfirler hoşlanmasa da nurunu tamamlamaktan başka bir şey istemiyor. Tevbe-32

Berat, Regaip, Miraç, Mevlit olanlar…

Kandil, sabit bir günü anlatmaz. Kandil manayı, nur olan gönlü anlatır. Kandil için bir şekil şartı yoktur. Nefsin zindanından çıkıldığı gün kandil günü olur. Berat edilen gündür Berat, Aşkın açığa çıktığı gündür Regaip, Muhammed ahlakının doğduğu gündür Mevlit, Nura ulaşıldığı gündür Miraç.

Günümüzde yapılan kandil kutlamaları Hz.Muhammed’ten yüzyıllar sonra ortaya çıkmıştır. Kandil şekilciliğe hapsolmuş, güne indirilmiştir. Oysa kandil belli bir günde anılarak bulunmaz, kandili ancak kendinde arayanlar bulabilir.

Kandil görmek diler isen Resullere bak, velilere bak. Daha da olmazsa gönül hanesine bak.

Kişi Yüce Tanrı’ya dört kapı kırk makamda erer. Berat, Regaip, Miraç, Mevlit kandilini, Şeriat, Tarikat, Marifet ve Sırrı Hakikat makamlarında ara. Şeri-at yani günahlarından berat et, Tarikat olup aşk yolundan yürü yani Regaip aşkı ile aydınlat özünü, Mevlit kandili gibi olan iki cihan serveri Muhammed’i örnek al, Marifet kapısında hizmete soyun ta ki Muhammed Mustafa gibi miraç edip, sırrı hakikate ersin.

Beraat ; Günahlardan arınmayı, günahlardan berat etmeyi anlatır. Nefis yedi başlı bir ejderhadır. İnsan nefsin elinden perişan ve yorgun düşmüştür. Nefsin esaretinden kurtulup günahlardan arınmak zorlu ve çetin bir yoldur. Günahlarınızdan kurtulduğunuz an Allah’ın rahmet kapıları açılır ve gönlünüze nurun ışıkları yansır. Artık bundan sonra nura doğru yürüyüş başlar.

Üzerinizdeki kul hakkından kurtulmayı, özünüzü temizlemeyi başardığınız gün berat günüdür

Regaip : Aşka yaraşır iş yapmaktır Regaip. Aşka rağbet etmektir. Gönül şehrine girmektir.

Kişi Günahlarından Beraat eder ve Muhammed Şehrine girer ve bu şehrin sultanı olan Allah’a aşk ile varmak diler. Bu kavuşma isteği ile kişi menzil almak için salih amel işler. Bunun için gece gündüz aşk ile gayret eder, Her yaptığı aşk içindir. Aşk olana kadar devam eder bu çaba.

Mevlit : Alemlere rahmet olarak doğan iki cihan şahı Muhammed Mustafa’nın bu aleme nur olarak doğması gibi gönlümüzde Hz.Muhammed  aşkının belirdiği yani Muhammed aşkının doğduğu gün Mevlit Kandilidir. Ben ilmin şehriyim Ali kapısıdır. Kim ilim şehrine girmek isterse kapıya gelsin Diye buyuran Hz Muhammed’in şehrine girdiğiniz gün Mevlit Kandilidir.

Allah’ın boyasına boyanmak için Muhammed Mustafa’nın boyasına boyanmak gerekir.

Miraç ; hakikat yolunda ulu Tanrıya kavuşulan an Miraç etmiş ve gönlünde Miraç kandilini yakmış olur. Allah’ın huzurunda hakikat sırlarına vakıf olur ve yaradılışın manasına erer. Nur üstüne nurdur bu.

Muhammed Mustafa’nın açığa çıkardığı miraç sırrını takip et. Bu menzil sırlar elemine çıkar. Miraç ettiğin gün Miraç Kandilidir.

Kandil olana aşk olsun…

Ey hakikat yolcusu Allah’tan geldik yine Allah’a döneceğiz. Bu dönüşün için çalışıp ve hizmet etmek gerekir. Muhammed Mustafa’nın dediği gibi “ölmeden önce ölmek” gerekir.

Allah, iman sahiplerinin Velî’sidir; onları karanlıklardan aydınlığa çıkarır. Bakara – 257

 

Cemhaber.com

Nihat Vural

Tarih : 30.04.2014

Günceleme : 19.02.2021

 

Example HTML page
34 More posts in İnanç category
Recommended for you
Oruç Nedir? Orucun Manası Nedir? ve Erenlerin orucu

Oruç Kurtuluşa Erenler Tarafından Nasıl Tutulur? Manası Nedir? Oruç kelimesi, sözlükte “bir şeyden uzak durmak, bir...