Tuncelililer Buluması Yenikapı

Example HTML page

Tuncelililer buluşması İstanbul Büyük Şehir Belediyesi organizasyonunda Yenikapı fuar alanında yapıldı.

Etkinlik zamanı son dakikada belirlensede önemli ve iyi bir deneyim oldu.

Tunceli ili, dernekler, üreticiler yeterince organize olamasa da kısa sürede yapılan hazırlıklar İstanbul’lular ile buluştu.

Sanatcılar açısında ise Tunceli ili şanslı. Birbirinden değerli sanatcılar etkinlik alanında dinleyiciler ile buluştu.

Eksiklikler ise; siyasi tartışmaların gereğinden fazla yapılması, Tunceli ve Dersim isimlerinin yarıştırılması ve çatıştırılması, yöresel ürünlerin ve firmaların yetersiliği oldu.

AKP hükümetinin bu etkinliği bağane edip İBB’den atkinlik yapma iznini alması ve bu izni Valiliklere vermesi ise haksız bir uygulama oldu.

Example HTML page
15 More posts in Tunceli category
Recommended for you
Hozat Dalören Pakire-Ciboğlar Mezar Taşları

Dersim yöresi Tunceli ili Hozat ilçesine bağlı yeni ismi Dalören eski ismi Pakire olan köy...